Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Autor Sandra Karabelli

Záznam z webináru k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá V stredu 8.3.2023 sme organizovali webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom sme predstavili kto sú oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky oprávnenosti, spôsob hodnotenia projektov a ďalšie informácie. Pozrite si celý záznam z webináru tu: Prezentáciu z webinára vo formáte .pdf si môžete stiahnúť...

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a sú z Bratislavského kraja. Celkový objem prostriedkov vo výzve je 9,9 miliónov Eur; maximálna výška grantu je 2,5 milióna Eur. Podporené budú výskumno-vývojové projekty mikro, malých a stredných podnikov, ktorým bola po 1. januári 2021 udelená...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1. Podpora medzinárodnej spoluprácie a zapájania sa do projektov Horizont Európa a...

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie má za sebou prvé zasadnutie v novom zložení Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie má za sebou prvé zasadnutie v novom zložení 10 expertných členov a 4 zástupcov ministerstiev pod vedením predsedu vlády SR. Na prvom zasadnutí pod dohľadom notárky prebehlo žrebovanie členov štyroch členov, ktorým...

Webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá Transformačné a inovačné konzorciá majú za cieľ podporiť spoluprácu výskumných inštitúcií, univerzít, inovatívnych a priemyselných firiem, verejného sektora a spoločenských aktérov pri vývoji riešení spoločenských a ekonomických výziev. Chcete vedieť viac? Registrácia uzavretá. Čoskoro zverejníme záznam z webináru. Viac o výzve Transformačné a inovačné konzorciá sa dočítate tu:...

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine Termín otvorenia výzvy: 19.5.2022Termín uzavretia: 31.12.2022Max. výška podpory: 15 000 000 €Oprávnení žiadatelia: verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývojMiesto realizácie: Celé...