Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Pracovná ponuka
 3. Stáž na Odbore programov

Stáž na Odbore programov

Miesto výkonu práce

Bratislava

Nástup

Dohodou

Typ pracovnej ponuky

Stáž pre študenta

Mesačný plat

od 5€/hodina

Si študent I. alebo II. stupňa na vysokej škole a zaujíma ťa projektový manažment? Si pozorný, spoľahlivý a rád sa učíš nové veci? Potom je VAIA miestom pre Teba! Prostredníctvom tvorby výskumných, inovačných a talentových politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. 

Kto sme a čo robíme

Odbor programov je zodpovedný za vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov z Komponentu 9 a Komponentu 10 Plánu obnovy, ktorého hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Tím odboru programov úzko spolupracuje so sprostredkovateľmi, ktorí sú zodpovední za administráciu jednotlivých výziev a dohliada nad procesom vyhlasovania a administrácie výziev. Tie sú v rámci Plánu obnovy zdrojom finančných prostriedkov, z ktorých môžu jednotlivé subjekty čerpať financie na podporu vedy, vývoja, výskumu a inovácií na Slovensku.

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 a organizačne funguje ako samostatná sekcia pod podpredsedom vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Náš tím zanietených odborníkov postupne rastie a aktuálne má 45 členov.

Náplň práce

 • Projektová podpora administrácie výziev: Transformačné a inovačné konzorciá a Podpora posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou (podľa potreby aj iné);  
 • Administratívna podpora pri príprave a spracovaní podkladov (časový harmonogram, rozpočet implementovaného projektu);
 • Zber a kontrola dát pre napĺňanie merateľných ukazovateľov, vypracovanie monitorovacích správ a doplňujúcich monitorovacích údajov;
 • Spracovanie získaných údajov a pokladov vo forme prehľadov, tabuliek a reportov;
 • Príprava podpornej dokumentácie súvisiacej s predložením žiadostí o platbu;
 • Zabezpečovanie podporných a administratívnych činností súvisiacich s procesom financovania aktivít;
 • Príprava, spracovanie tabuliek a súhrnných účtovných dokladov potrebných pre realizovaný projekt;

Koho hľadáme

 • Motivovaný študent I. alebo II. stupňa VŠ so záujmom učiť sa nové veci;
 • Ovládanie MS Office – primárne Microsoft Excel a Microsoft Word;
 • Schopnosť samostatne vytvárať správy, grafy, tabuľky a prezentácie pre informovanie manažmentu o stave projektu;
 • Samostatnosť pri riešení problémov;
 • Koncepčné a analytické myslenie a samostatnosť pri riešení problémov.
 • Tímový hráč, ktorý vie pracovať samostatne ale aj v kolektíve, najmä pri riešení komplexných vecí;
 • Dôraz na detail a schopnosť identifikovať riziká na projekte;

Prečo si vybrať nás

 • Zanietený tím so skúsenosťami z rôznorodého prostredia – zo súkromného i verejného sektora, so zahraničnými skúsenosťami i so znalosťou domáceho prostredia, z akademického aj inovačného prostredia, doplnený o talentovaných čerstvých absolventov;
 • Rýchle uplatnenie výsledkov – úzke prepojenie stratégie, analytiky a implementácie v rámci jednej sekcie;
 • Možnosť kariérne rásť v úplne novej štrukturálnej téme, ktorá bude Slovensko ekonomicky ťahať v nasledujúcich rokoch;
 • Neformálna start-upová kultúra, kde je vítaná vlastná iniciatíva, kreativita a spätná väzba;

Hodnoty VAIA

 1. Maximalizujeme verejný záujem: VAIA je transparentná inštitúcia, ktorá vždy maximalizuje verejný záujem a kladie ho nad záujem konkrétnych jednotlivcov, firiem či organizácií. Budujeme znalostnú, nie “známostnú” ekonomiku. Presadzujeme riešenia v prospech celej spoločnosti, nie jej vybraných častí. Transparentným správaním a komunikáciou budujeme dôveru. 
 2. Konáme kompetentne: VAIA chce zásadne transformovať oblasť výskumu, vývoja a inovácií na základe objektívnych dát, znalosti najlepšej dostupnej medzinárodnej praxe a dôsledného vyhodnocovania alternatív. Záleží nám na odbornosti našich postupov a stanovísk a profesionalite nášho vystupovania a komunikácie. Hovoria za nás výsledky, nie marketing.   
 3. Spolupracujeme s rešpektom: Vo VAIA vytvárame neformálne prostredie, v ktorom sme si nápomocní. Rešpektujeme kolegov a partnerov bez ohľadu na ich postavenie v štátnej správe, osobnú afinitu alebo zhodu v politických či iných názoroch. Dbáme na to, aby sa každý člen tímu cítil bezpečne a nebol vystavený ubližujúcemu konaniu. Kolegom a partnerom a priori dôverujeme a predpokladáme pri konaní dobrý úmysel.  
 4. Zlepšujeme sa neustále: VAIA je učiacou sa organizáciou. Nevieme všetko, robíme chyby a aktívne podnikáme kroky na odstránenie vlastných “slepých miest”. Sme zvedaví a aktívne experimentujeme. Voči prípadným neúspechom a zlyhaniam si budujeme odolnosť. Neprezentujeme VAIA ako výnimočný útvar, jednorožca či ostrovček a chápeme, že sme súčasťou celku, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých. 

Ideš s nami do toho? Daj nám o sebe vedieť.

Ak hľadáte novú profesionálnu výzvu a zaujala Vás táto pozícia, zašlite nám Váš životopis a motivačný list (rozsah: 300-600 slov) na e-mailovú adresu: vaia@vlada.gov.sk


Budeme sa tešiť na stretnutie na pracovnom pohovore.