Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Pracovná ponuka
 3. Radca pre talentové politiky – junior

Radca pre talentové politiky - junior

Miesto výkonu práce

Bratislava

Nástup

Ihneď (dohodou)

Typ pracovnej ponuky

Trvalý pracovný pomer

Mesačný plat

od 1500 €

Cez tvorby lepších inovačných a technologických politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. 

Náplň práce

Chceš sa podieľať na tvorbe Slovenska ako krajiny zaujímavej pre šikovných ľudí – slovenských aj zahraničných? 

Hľadáš prácu, ktorá má zmysel a kde sa budeš môcť kariérne rozvíjať? 

Láka ťa práca v štátnej správe s inovatívnym prístupom k tvorbe politík?  

Chceš prispieť k pozitívnej zmene na Slovensku? 

Ak si na tieto otázky odpovedal/a kladne, táto práca je pre teba ten správny fit! Do talentovej jednotky na VAIA hľadáme dvoch zanietených juniorov/ky, ktorí budú spolu so seniornými členmi nášho tímu pracovať na tvorbe a realizácií talentových politík. 

Pre lepšiu predstavu o talentových politikách si prečítaj našu publikáciu Magnet pre talent a Národnú stratégiu pre výskum, vývoj a inovácie do roku 2030. 

Čo od teba očakávame(hľadáme dvoch ľudí a  náplň práce vyskladáme podľa profilov kandidátov/tok): 

 • Príprava analytických podkladov pre tvorbu politík;  
 • Organizácia okrúhlych stolov a rokovaní;
 • Koordinácia interných a externých partnerov v súvislosti s realizáciou aktivít (neziskové organizácie, súkromný sektor, relevantné orgány verejnej správy) a komunikácia s nimi; 
 • Rozpracovávanie nápadov do konkrétnych krokov a zabezpečenie ich napĺňania (v spolupráci so seniornými členmi tímu); 
 • Pripomienkovanie relevantnej legislatívy, účasť na pracovných skupinách;
 • Spolupráca s interným komunikačným tímom na komunikácií našich aktivít;  
 • Ad hoc operatíva; 
 • anglický jazyk na úrovni C1.

Príklady projektov, na ktorých teraz pracujeme alebo ktoré pripravujeme 

 • zisťujeme, ktoré administratívne prekážky  sťažujú Slovákom/Slovenkám zo zahraničia, prípadne zahraničným pracovníkom, príchod a usadenie sa na Slovensku a riešime to priamo so zodpovednými ministerstvami;  
 • pripravujeme portál s informáciami, ktoré uľahčia príchod a usadenie sa na Slovensku;  
 • sledujeme a vyhodnocujeme, ako sa plnia projekty, ktoré sme už spustili (podpora rozvoja vedúcich pracovníkov na VŠ, jazykové vzdelávanie pre cudzincov);  
 • vytvárame prostredie na to, aby zastupiteľské úrady mohli byť aktívne pri hľadaní šikovných ľudí, ktorí môžu prísť na Slovensko pracovať alebo študovať. 

Koho hľadáme

 • Zaujímajú ťa témy rozvoja ľudského kapitálu;
 • Si čerstvý/á absolvent/ka VŠ alebo máš menej ako 3 roky pracovných skúseností;  
 • Vieš dobre pracovať s textom, najmä rýchlo porozumieť podstate a vysvetliť ju iným (písomne alebo ústne); 
 • Ovládaš minimálne základy kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód; 
 • Máš skúsenosť s realizáciou aktivít (napr. podujatie) od nápadu cez exekúciu až po vyhodnotenie;  
 • Baví ťa zapájať sa do vytvárania nových nápadov, ale nebojíš sa ani “operatívy”; 
 • Vieš dohliadnuť na to, aby sa proces hýbal a nápady sa pretavovali do reality; 
 • Ak si život v zahraničí hoci aj krátkodobo vyskúšal/a na vlastnej koži, je to skvelý bonus; 
 • Preferuješ prácu v neformálnom prostredí; 
 • Chceš získať skúsenosti vo verejnom sektore.

Prečo si vybrať nás

 • Zanietený tím so skúsenosťami z rôznorodého prostredia – zo súkromného i verejného sektora, so zahraničnými skúsenosťami i so znalosťou domáceho prostredia, z akademického aj inovačného prostredia, doplnený o talentovaných čerstvých absolventov
 • Rýchle uplatnenie výsledkov – úzke prepojenie stratégie, analytiky a implementácie v rámci jednej sekcie
 • Možnosť kariérne rásť v úplne novej štrukturálnej téme, ktorá bude Slovensko ekonomicky ťahať v nasledujúcich rokoch
 • Neformálna start-upová kultúra, kde je vítaná vlastná iniciatíva, kreativita a spätná väzba

Kto sme a čo robíme

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 a organizačne funguje ako samostatná sekcia pod podpredsedom vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Náš tím zanietených odborníkov postupne rastie a aktuálne má 45 členov.

Medzi hlavné zodpovednosti VAIA patrí:

 • Príprava a napĺňanie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií.
 • Implementácia Komponentu 9 Plánu obnovy – máme teda zodpovednosť za investície, ale aj potrebné reformy v mimoriadne dôležitej oblasti inovačnej a technologickej politiky.
 • Koordinácia aktivít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) ako podmienky čerpania prostriedkov z Fondov EÚ na výskum, vývoj a inovácie.
 • Úloha sekretariátu Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Hodnoty VAIA

 1. Maximalizujeme verejný záujem: VAIA je transparentná inštitúcia, ktorá vždy maximalizuje verejný záujem a kladie ho nad záujem konkrétnych jednotlivcov, firiem či organizácií. Budujeme znalostnú, nie “známostnú” ekonomiku. Presadzujeme riešenia v prospech celej spoločnosti, nie jej vybraných častí. Transparentným správaním a komunikáciou budujeme dôveru. 
 2. Konáme kompetentne: VAIA chce zásadne transformovať oblasť výskumu, vývoja a inovácií na základe objektívnych dát, znalosti najlepšej dostupnej medzinárodnej praxe a dôsledného vyhodnocovania alternatív. Záleží nám na odbornosti našich postupov a stanovísk a profesionalite nášho vystupovania a komunikácie. Hovoria za nás výsledky, nie marketing.   
 3. Spolupracujeme s rešpektom: Vo VAIA vytvárame neformálne prostredie, v ktorom sme si nápomocní. Rešpektujeme kolegov a partnerov bez ohľadu na ich postavenie v štátnej správe, osobnú afinitu alebo zhodu v politických či iných názoroch. Dbáme na to, aby sa každý člen tímu cítil bezpečne a nebol vystavený ubližujúcemu konaniu. Kolegom a partnerom a priori dôverujeme a predpokladáme pri konaní dobrý úmysel.  
 4. Zlepšujeme sa neustále: VAIA je učiacou sa organizáciou. Nevieme všetko, robíme chyby a aktívne podnikáme kroky na odstránenie vlastných “slepých miest”. Sme zvedaví a aktívne experimentujeme. Voči prípadným neúspechom a zlyhaniam si budujeme odolnosť. Neprezentujeme VAIA ako výnimočný útvar, jednorožca či ostrovček a chápeme, že sme súčasťou celku, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých. 

Ďalšie benefity

 • pravidelné odmeny   
 • pružný pracovný čas   
 • príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na účet   
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona + 3dni v kalendárnom roku na regeneráciu   
 • prístup k rekreačným zariadeniam Úradu vlády  
 • plne hradená PN počas 10 kalendárnych dní   

Ideš s nami do toho? Daj nám o sebe vedieť.

Ak hľadáte novú profesionálnu výzvu a zaujala Vás táto pozícia, zašlite nám Váš životopis a motivačný list (rozsah: 300-600 slov) na e-mailovú adresu: vaia@vlada.gov.sk

Budeme sa tešiť na stretnutie na pracovnom pohovore.