Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov

Autor Jana Bednarova

V inovačnom rebríčku EIS 2023 Slovensko stagnuje, vyššie umiestnenie je jedným z cieľov Národnej stratégie V Európskom inovačnom rebríčku (EIS) Slovensko stagnuje na 23. mieste a patrí do skupiny nastupujúcich inovátorov. V roku 2023 sme dosiahli podľa tohto ukazovateľa 65,6 % priemeru Európskej únie (EÚ) a zaznamenali tak mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku, kedy predstavoval 64,3 %. V rebríčku...

Koordinácia politík v oblasti inovácií prináša prvé ovocie – moderné odmeňovanie zamestnancov    Zavedením “ESOP” sa implementuje opatrenie z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 Odstránenie demotivujúceho zdanenia zamestnaneckých podielov je jedným z prvých opatrení, ktoré 28.6.2023 v rámci implementácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 schválila Národná rada Slovenskej republiky. Na Slovensku, podobne...

Vyhlásili sme najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti    Cieli na projekty s ambíciou transformovať kľúčové sektory ekonomiky Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z prostriedkov Plánu obnovy: Transformačné a inovačné konzorciá (TIK) v celkovom objeme 89,94 mil. eur.  ...

Úrad vlády SR vyhlásil najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti Bratislava, 13. júna 2023 – Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvu na podporu budovania Transformačných a inovačných konzorcií v celkovom objeme 89,94 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.    Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho...

Transformačné a inovačné konzorciá v znení zmeny č.1 Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu Transformačné a inovačné konzorciá.  Cieľom výzvy je posilniť výskumné...

Pomohli sme 118 výskumníkom a výskumníčkam ohrozeným konfliktom na Ukrajine, oni obohatili univerzity a výskumné inštitúcie V rámci výzvy pre univerzity a výskumné inštitúcie sme podporili 118 excelentných výskumných pracovníkov, ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. Momentálne už študujú a pracujú v 16 organizáciách, ktorým sme pomohli celkovo sumou takmer 14 miliónov eur. Slovenské vedecké prostredie...