Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov

Autor Roman Igaz

Early stage granty Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov, a to prostredníctvom podpory interných inštitucionálnych schém na vysokých školách a Slovenskej akadémii vied. Prostredníctvom tejto výzvy získajú mladí výskumníci a doktorandi podporu...

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu prijímteľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a...

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií Jedným z nástrojov, ako podporiť výskum, vývoj a  inovácie (VVaI) na Slovensku, je lepší systém grantovej podpory. Podpora VVaI je v súčasnosti príliš fragmentovaná, málo predvídateľná a s rôznymi pravidlami. Spôsob a pravidlá hodnotenia sa líšia u každého...

Slovensko – magnet pre talent? Premiér predstavil prvý zo série návodov pre úspešnú krajinu „Talent je základom kvalitnej budúcnosti Slovenska. Pre krajinu, ktorá má ambíciu zmeniť svoj ekonomický model z výroby na inovácie, je investícia do ľudského kapitálu nevyhnutná. Prináša krajine obrovskú pridanú hodnotu, ktorá sa s postupnou vyššou inovačnou výkonnosťou krajiny môže ešte znásobiť. Mnohí mladí...

Magnet pre talent v médiách RTVS Hľadajú riešenia ako udržať doma absolventov (reportáž od 42. minúty) Link na článok JOJ Ako udržať i prilákať talenty (reportáž od 16. minúty) Link na článok SME Ódor hovoril o návode pre úspešné Slovensko. Kľúčový je talent Link na článok SITA Slovensko má potenciál byť magnetom pre talenty, ale...

1. zasadnutie Koordinačnej platformy pod RVVTI V stredu 6. septembra prvýkrát zasadala Koordinačná platforma Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Úlohou tohto „stakeholderského” orgánu je koordinácia a výmena informácií medzi aktérmi výskumného a inovačného prostredia.  Na úvodnom stretnutí sme členom platformy predstavili najdôležitejšie aktuálne zmeny v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, Národnú stratégiu VVaI 2030...

Spustili sme prihlasovanie na webinár k Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou Výskumná a inovačná autorita organizuje webinár k vyhlásenej Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Uskutoční sa dňa 27.9.2023 o 15:00. Na webinár je potrebné sa vopred registrovať. Registrácia na webinár Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so...

Nová výzva z Plánu obnovy podporí spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí Bratislava 31.8.2023 – Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. eur. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich...

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 10 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív vyhlasuje výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí najmä...

Projektový/á manažér/manažérka v oblasti výskumu a inovácií Miesto výkonu práce Bratislava Nástup Ihneď (dohodou) Typ pracovnej ponuky Trvalý pracovný pomer Mesačná odmena od 1700€ Cez tvorby lepších inovačných a technologických politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. Naša agenda je jednou z priorít predsedu vlády, takže potenciálny dosah tvojej práce je obrovský. Náplň práce...

1237