Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Plán výziev

Komponent 9 Plánu Obnovy - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu excelentných projektov, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition a získali ocenenie „Seal of Excellence“.

Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom roka 2023.

Zámer výzvy – Seal of Excellence

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom roka 2023.

Zámer výzvy – Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podávanie žiadostí o preklenovacie ERC granty. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom druhého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – Preklenovacie ERC granty

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu ERC Visiting grantov. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom tretieho kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – ERC Visiting granty

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“  alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom roka 2023.

Zámer výzvy – Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“  alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu „matching“ grantov ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom druhého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Výskum, vývoj a inovácie zverejňuje zámer výzvy na budovanie Transformačných a inovačných konzorcií. Naším cieľom je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadosti v tejto výzve a tiež im umožniť v dostatočnom predstihu zostaviť konzorciá a pripravovať žiadosti. 

Samotnú výzvu plánujeme zverejniť v prvom kvartáli 2023, pričom bude otvorená minimálne tri mesiace od zverejnenia.

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym projektovým zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs).

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu „matching“ grantov pre výskumné inštitúcie, ktoré v rámci výskumnej spolupráce získali zdroje zo súkromného sektora. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť koncom prvého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Inovačné vouchere

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu stimulácie digitalizácie služieb a procesov v podnikoch formou digitálnych voucherov.

Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Digitálne vouchere

Investícia 3: Excelentná veda

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu štipendií pre excelentných PhD. študentov a študentky v kategórií R1. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme na prelome prvého a  druhého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky

Prehľad inštitúcií

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu štipendií pre výskumníkov z kategórií R2 až R4. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť koncom prvého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – Štipendiá pre výskumníkov R2-R4

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu veľkých projektov pre excelentných výskumníkov. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podávanie žiadostí o kapitálový „booster“ pre projekty výskumu a vývoja. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v druhom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu výskumu a inovácií pre dekarbonizáciu ekonomiky. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Dekarbonizácia ekonomiky – výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti vodíkových technológií (IPCEI H2), v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Zámer výzvy – Podpora IPCEI Projektov

Cieľom je podporiť vývoj (od úrovne TRL 4) unikátnych technológií, ktoré majú potenciál uspieť na spoločnom trhu a tretích trhoch. V rámci podpory budú inovatívne podniky (rôzne veľkostné kategórie) individuálne, alebo v spolupráci s partnermi vyvíjať riešenia nové pre trh a to:

  • pre vlastné využitie/potreby a využitie vo vlastnom výrobnom procese, alebo
  • podľa potrieb identifikovaných na trhu.

Žiadatelia budú môcť podávať projekty vo všetkých technologických oblastiach zamerania Investície 4, najmä však:

  • Bezuhlíková energetika
  • Elektrifikácia
  • Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá
  • Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály
  • Bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Zámer výzvy – Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu výskumu a inovácií pre digitalizáciu ekonomiky. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Digitalizácia ekonomiky – výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti mikroelektroniky (IPCEI ME II), v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji. Trvanie do 6/2026.

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Cieľom je podporiť procesné inovácie v podnikoch v oblasti Industry 4.0 prostredníctvom vývoja (od úrovne TRL 4) unikátnych technológií, ktoré majú potenciál uspieť na spoločnom trhu a tretích trhoch.

V rámci podpory budú inovatívne podniky (rôzne veľkostné kategórie) individuálne alebo v spolupráci s partnermi vyvíjať riešenia nové pre trh a to:
a) pre vlastné využitie/potreby a využitie vo vlastnom výrobnom procese, alebo
b) podľa potrieb identifikovaných na trhu.

Žiadatelia budú môcť podávať projekty vo všetkých technologických oblastiach zamerania Investície 5, najmä však:

  • priemyselné technológie
  • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzory a internet vecí; mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia)
  • umelá inteligencia a robotika

V prípade otázok alebo spätnej väzby ohľadom výzvy vyplňte prosím náš formulár spätnej väzby dostupný tu.

Zámer výzvy – Digitalizácia ekonomiky – Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí

Komponent 10 Plánu Obnovy - Lákanie a udržanie talentov

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 10 – Lákanie a udržanie talentov, Investície2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív, zverejňuje zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Našou snahou je pripraviť výzvu v najlepšej kvalite a preto umožniť odkonzultovanie zámeru výzvy s odbornou verejnosťou. 

Samotnú výzvu plánujeme zverejniť v prvom polroku 2023.

Zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Často kladené otázky (FAQ) k zámeru výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou – dostupné tu.

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs).