Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Indikatívny plán hodnotenia výziev

Indikatívny plán hodnotenia výziev

Komponent 9 Plánu Obnovy - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Indikatívny plán hodnotenia priebežne aktualizujeme – posledná aktualizácia prebehla 24.6. 2024.

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Žiadosti podané v tejto výzve priebežne hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia. 

Prihlasovanie je možné do 31.10.2025 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, následne Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie výzvu.

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

1. kolo výzvy

 • koniec decembra 2023 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM
 • január – polovica marca 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM
 • jún – júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

2. a 3. kolo výzvy

 • koniec apríla 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM
 • júl 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM
 • august-september 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Vo výzve bolo spustené 4. kolo prihlasovania. Prihlasovanie je možné do 31.07.2024 alebo do vyčerpania alokácie, kedy Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie 4. hodnotiace kolo výzvy.

Žiadosti podané v tejto výzve priebežne hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

Prihlasovanie je možné do vyčerpania finančných prostriedkov, najneskôr 31.10.2024, následne Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie výzvu.

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

Vo výzve ERC Visiting granty bolo spustené 2. kolo prihlasovania. Prihlasovanie je možné do 26.09.2024, kedy Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie 2. hodnotiace kolo výzvy.

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky.

Prihlasovanie do 2. kola výzvy je možné do 15. 8. 2024, následne Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie výzvu.

Žiadosti podané v tejto výzve priebežne hodnotí sprostredkovateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom zasielania oznámení o splnení/nesplnení podmienok a návrhov zmlúv.

Prihlasovanie je možné do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa, následne Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie výzvu.

Žiadosti podané v tejto výzve priebežne hodnotí sprostredkovateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom zasielania oznámení o splnení/nesplnení podmienok a návrhov zmlúv.

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí Výskumná a inovačná autorita (VAIA).

 • koniec apríla 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM – 1. kolo
 • apríl – júl 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM
 • koniec júla 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM – 2. kolo
 • august 2024 – medzinárodný expertný panel – konečné poradie podaných ŽoPPM
 • september – október 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM

Investícia 3: Excelentná veda

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

1. a 2. kolo

 • koniec mája 2024 – administratívne vyhodnotenie podaných ŽoPPM 
 • jún-júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

 • koniec apríla 2024 – administratívne vyhodnotenie podaných ŽoPPM
 • jún-júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

 • koniec januára 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM
 • apríl – jún 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM
 • n – júl 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

 • koniec marca 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM
 • máj – jún 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM
 • júl – august 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

 • koniec apríla 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM
 • júl – august 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM
 • september 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Žiadosti podané v tejto výzve priebežne hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

Prihlasovanie je možné do vyčerpania finančných prostriedkov, následne Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie výzvu.

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

 • jún – júl 2024 –  priebežné ukončovanie administratívneho hodnotenia podaných ŽoPPM  
 • august – september 2024 – priebežné ukončovanie odborného hodnotenie podaných ŽoPPM
 • september – október 2024 – priebežné zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Výskumná agentúra, ktorá zverejnila vyjadrenie k dôvodom aktualizácie plánu hodnotenia.

 • koniec apríla 2024 – administratívne hodnotenie podaných ŽoPPM
 • júl – august 2024 – odborné hodnotenie podaných ŽoPPM
 • september 2024 – zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí sprostredkovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

 • jún – júl 2024 –  priebežné ukončovanie administratívneho hodnotenia podaných ŽoPPM  
 • august – september 2024 – priebežné ukončovanie odborného hodnotenie podaných ŽoPPM
 • september – október 2024 – priebežné zazmluvňovanie úspešných ŽoPPM 

Komponent 10 Lákanie a udržanie talentov

Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív

Žiadosti podané v tejto výzve hodnotí Výskumná a inovačná autorita (VAIA).

 • január – marec 2024 – administratívne hodnotenie podaných 57 žiadostí o PPM, dožiadavanie a oznámenie o nesplnení
 • apríl – jún 2024 – odborné hodnotenie podaných žiadostí o PPM
 • júl – august 2024 – zazmluvňovanie úspešných žiadostí o PPM