Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzvy z POO

Výzvy z POO

Vyjadrenie záujmu o zoznam držiteľov ERC grantov pre pripravovanú výzvu ERC Visiting granty (09I01-03-V06)

V prípade záujmu o zoznam držiteľov ERC grantu, u ktorých je možné realizovať visiting grant je potrebné vyplniť nasledujúci formulár (nižšie) a priložiť povinnú prílohu – Vyjadrenie záujmu, ktoré musí byť podpísané výskumníkom/výskumníčkou, ktorí sa chcú uchádzať o grant, a ich priamym/priamou nadriadeným/nadriadenou v inštitúcii, ktorá bude podávať žiadosť.

Tu nájdete vzor Vyjadrenia záujmu.

Po vyplnení formuláru budú výskumník/výskumníčka kontaktovaní zo strany sprostredkovateľa – Výskumnej agentúry – a bude im poskytnutý zoznam držiteľov/držiteliek ERC grantu, z ktorých si budú môcť vybrať.

Formulár

Otvorené výzvy

Komponent 9 Plánu Obnovy - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Investícia 3: Excelentná veda

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Komponent 10

Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív

Uzavreté výzvy

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Investícia 3: Excelentná veda

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky