Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Publikácie

Publikácie

VAIA v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vyhodnotili schopnosť daňového nástroja – superodpočtu motivovať firmy k dodatočným investíciám do výskumu a vývoja. 

Analýza slúži ako dátový podklad k opatreniu Národnej stratégie VVI s názvom reformovanie superodpočtu na výskum a vývoj, na ktorom aktuálne pracuje VAIA a MF SR v rámci pracovnej skupiny so zástupcami súkromného sektora.

Cieľom tohto zvýhodneného daňového režimu je motivovať firmy vynakladať viac prostriedkov na výskum a vývoj, tvoriť pracovné miesta pre výskumných pracovníkov, ako aj zvyšovať celkovú konkurencieschopnosť Slovenska. Ak Slovensko ašpiruje na ekonomiku so silnou inovačnou výkonnosťou, kritická masa medzinárodne úspešných domácich firiem musí byť jej nevyhnutnou súčasťou.

 

Analýza je dostupná tu:

Ako (ne)zdaňovať pokrok (PDF, 1 MB)