Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register transparentnosti

Register transparentnosti

Register transparentnosti Výskumnej a inovačnej autority je databáza, v ktorej sa zaznamenávajú a na pravidelnej báze aktualizujú stretnutia subjektov so zástupcami VAIA za účelom posilnenia transparentnosti a umožnenia verejnej kontroly.

Subjektom na účely tohto registra je osoba bez ohľadu na jej právne postavenie, ktorej cieľom je získavať informácie a priamo alebo nepriamo pôsobiť na plnenie úloh VAIA pri implementácii stratégie bez ohľadu na to, kde sa takéto činnosti vykonávajú, ako aj na to, aký komunikačný kanál alebo aké komunikačné médium je pritom používané. Subjektom na účely Registra transparentnosti VAIA nie je vykonávateľ a sprostredkovateľ podľa zákona č. 368/2021 Z. z.

Zástupcom VAIA je na účely registra generálna riaditeľka a riaditelia odborov Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády Slovenskej republiky.

Register transparentnosti VAIA je verejne dostupný od  15. novembra 2022.