Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Hodnotiaci proces

Spolupodieľajte sa na zlepšovaní výskumno-vývojového prostredia na Slovensku. VAIA na hodnotenie výskumných a inovačných projektov predložených v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti využívame  predovšetkým databázu expertov Európskej komisie. 

Pri projektoch s vyššou alokáciou využívame kvalifikovaných zahraničných hodnotiteľov, pri projektoch s nižšími rozpočtami expertov, ktorí pôsobia v na Slovensku a v Čechách. Hodnotenie projektov bude finančne odmeňované na úrovni hodnotenia projektov Horizontu Európa.   

Ak máte záujem zapojiť sa do hodnotenia projektov ako hodnotiteľ, je potrebné zaregistrovať sa do databázy Európskej komisie na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 

Po vytvorení a vyplnení odborného profilu je potrebné nastaviť profil na verejný a viditeľnosť profilu musí byť nastavená minimálne nasledovne: 

V tejto fáze by mal byť Váš profil viditeľný a k dispozícii pre vyhľadávanie.

V prípade otázok alebo nejasností ohľadom registrácie nás kontaktujte na poo_k9@vlada.gov.sk