Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Pracovná ponuka
 3. Stáž – administratívna podpora

Stáž - administratívna podpora

Miesto výkonu práce

Bratislava

Nástup

Ihneď (dohodou)

Typ pracovnej ponuky

Stáž pre študenta

Mesačná odmena

od 5€

Cez tvorby lepších inovačných a technologických politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. Naša agenda je jednou z priorít predsedu vlády, takže potenciálny dosah tvojej práce je obrovský.

Náplň práce

Čo u nás budeš robiť:

 • Zabezpečovať podporné a administratívne činnosti súvisiace s procesom financovania aktivít.
 • Pripravovať a spracovávať tabuľky potrebné pre realizovaný projekt.
 • Kompletizovať podklady súvisiace s administráciou, časovým harmonogramom a rozpočtom implementovaného projektu.
 • Zbierať a kontrolovať údaje a spracovávať získané údaje a poklady vo forme tabuliek, prehľadov a reportov.
 • Pripravovať podpornú dokumentáciu súvisiacu s predložením žiadostí o platbu.

Koho hľadáme

Dobrý koordinátor by mal:

 • Vedieť riešiť problémy, koncepčne a analyticky myslieť a pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami. Ovládať prácu v Exceli minimálne na mierne pokročilej úrovni. Mal by byť schopný vytvoriť tabuľky, správy, grafy a prezentáciu pre informovanie manažmentu o stave projektu.

 • Poznať Microsoft Excel na mierne pokročilej úrovni

Prečo si vybrať nás

Kto sme a čo robíme: 

Výskumná a inovačná autorita zodpovedá za investície vo výške 630mil. Eur z Plánu obnovy.  Zodpovedáme aj za prípravu reformy riadenia inovačnej a technologickej politiky a Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. Úlohou nášho tímu na Odbore programov je nastavenie sprostredkovateľských zmlúv s rezortami zodpovednými za implementáciu jednotlivých investícií Komponentu 9 a v spolupráci s nimi manažment individuálnych výziev. Zabezpečujeme tiež súlad s pravidlami štátnej pomoci a iné potrebné aspekty implementácie prostriedkov Plánu obnovy. Sme nová jednotka v rámci Úradu vlády, ale máme záujem byť jedným z najlepších tímov v štátnej správe. Práca u nás je a bude zaujímavá a s dosahmi na budúcnosť našej krajiny, nielen v ekonomickej oblasti.

Pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. Veľa sa naučíš a budeš pracovať v jednej z najlepších organizácií v štátnej správe. Sme štátna inštitúcia, ale máme start-upovú kultúru a podmienky pre kreativitu a vlastné iniciatívne projekty.

Hodnoty VAIA

 1. Maximalizujeme verejný záujem: VAIA je transparentná inštitúcia, ktorá vždy maximalizuje verejný záujem a kladie ho nad záujem konkrétnych jednotlivcov, firiem či organizácií. Budujeme znalostnú, nie “známostnú” ekonomiku. Presadzujeme riešenia v prospech celej spoločnosti, nie jej vybraných častí. Transparentným správaním a komunikáciou budujeme dôveru. 
 2. Konáme kompetentne: VAIA chce zásadne transformovať oblasť výskumu, vývoja a inovácií na základe objektívnych dát, znalosti najlepšej dostupnej medzinárodnej praxe a dôsledného vyhodnocovania alternatív. Záleží nám na odbornosti našich postupov a stanovísk a profesionalite nášho vystupovania a komunikácie. Hovoria za nás výsledky, nie marketing.   
 3. Spolupracujeme s rešpektom: Vo VAIA vytvárame neformálne prostredie, v ktorom sme si nápomocní. Rešpektujeme kolegov a partnerov bez ohľadu na ich postavenie v štátnej správe, osobnú afinitu alebo zhodu v politických či iných názoroch. Dbáme na to, aby sa každý člen tímu cítil bezpečne a nebol vystavený ubližujúcemu konaniu. Kolegom a partnerom a priori dôverujeme a predpokladáme pri konaní dobrý úmysel.  
 4. Zlepšujeme sa neustále: VAIA je učiacou sa organizáciou. Nevieme všetko, robíme chyby a aktívne podnikáme kroky na odstránenie vlastných “slepých miest”. Sme zvedaví a aktívne experimentujeme. Voči prípadným neúspechom a zlyhaniam si budujeme odolnosť. Neprezentujeme VAIA ako výnimočný útvar, jednorožca či ostrovček a chápeme, že sme súčasťou celku, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých. 

Ideš s nami do toho? Daj nám o sebe vedieť.

Ak hľadáte novú profesionálnu výzvu a zaujala Vás táto pozícia, zašlite nám Váš životopis a motivačný list (rozsah: 300-600 slov)                    na e-mailovú adresu: vaia@vlada.gov.sk
Budeme sa tešiť na stretnutie na pracovnom pohovore.