Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. VAIA v médiách
  3. Vláda: Národná stratégia určí priority a ciele SR v oblasti výskumu a vývoja

Vláda: Národná stratégia určí priority a ciele SR v oblasti výskumu a vývoja

Vláda: Národná stratégia určí priority a ciele SR v oblasti výskumu a vývoja

Národná stratégia určí zámery, ciele a priority SR a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. V stratégii sa riešia tri kľúčové oblasti. Ide o investovanie do kvalitného systému, talent a komplexný rámec pre priorizáciu v podpore výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku.

Link na článok