Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Harmonogram výziev z Plánu obnovy

Harmonogram výziev z Plánu obnovy a odolnosti

Komponent 9 Plánu Obnovy - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Harmonogram výziev – K9 a I2 K10 POO (aktualizované k 06/2024) (XLSX, 37 kB)

Často kladené otázky k zámerom výziev v Komponente 9 (PDF, 981 kB)

Komponent 9 Plánu Obnovy - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Cieľom výzvy je podpora zelenej transformácie, dekarbonizácie, ako aj odolnosti a adaptácie na zmenu klímy v témach, ktoré sú zosúladené s prioritnými témami, očakávanými v programe Horizont Európa.
Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom vývoja unikátnych riešení v oblasti dekarbonizácie v niektorej zo stanovených tematických oblastí.

Zámer výzvy – Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie 2 (PDF, 153 kB)

Komponent 10 Plánu Obnovy - Lákanie a udržanie talentov

Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 10 – Lákanie a udržanie talentov, Investície2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív, zverejňuje zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Samotnú výzvu plánujeme zverejniť v auguste 2023.

SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs). 

Archív plánu výziev

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu excelentných projektov, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition a získali ocenenie „Seal of Excellence“.

Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom roka 2023.

Zámer výzvy – Seal of Excellence (PDF, 390 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom roka 2023.

Zámer výzvy – Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa (PDF, 357 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“  alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom roka 2023.

Zámer výzvy – Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“  alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK (PDF, 354 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu „matching“ grantov ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom druhého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa (PDF, 379 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podávanie žiadostí o preklenovacie ERC granty. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom druhého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – Preklenovacie ERC granty (PDF, 340 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu ERC Visiting grantov. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť začiatkom tretieho kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – ERC Visiting granty (PDF, 121 kB)

Call outline – ERC Visiting grants (PDF, 117 kB)

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Výskum, vývoj a inovácie zverejňuje zámer výzvy na budovanie Transformačných a inovačných konzorcií. Naším cieľom je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadosti v tejto výzve a tiež im umožniť v dostatočnom predstihu zostaviť konzorciá a pripravovať žiadosti. 

Samotnú výzvu plánujeme zverejniť v prvom kvartáli 2023, pričom bude otvorená minimálne tri mesiace od zverejnenia.

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym projektovým zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs).

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu „matching“ grantov pre výskumné inštitúcie, ktoré v rámci výskumnej spolupráce získali zdroje zo súkromného sektora. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť koncom prvého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce (PDF, 337 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Inovačné vouchere (PDF, 385 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu stimulácie digitalizácie služieb a procesov v podnikoch formou digitálnych voucherov.

Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Digitálne vouchere (PDF, 384 kB)

Investícia 3: Excelentná veda

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu štipendií pre excelentných PhD. študentov a študentky v kategórií R1. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme na prelome prvého a  druhého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (PDF, 328 kB)

Prehľad inštitúcií (XLSX, 26 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu štipendií pre výskumníkov z kategórií R2 až R4. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť koncom prvého kvartálu roka 2023.

Zámer výzvy – Štipendiá pre výskumníkov R2-R4 (PDF, 351 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu veľkých projektov pre excelentných výskumníkov. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Veľké projekty pre excelentných výskumníkov (PDF, 339 kB)

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podávanie žiadostí o kapitálový „booster“ pre projekty výskumu a vývoja. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v druhom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja (PDF, 340 kB)

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu výskumu a inovácií pre dekarbonizáciu ekonomiky. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Zámer výzvy – Dekarbonizácia ekonomiky – výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3 (PDF, 356 kB)

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti vodíkových technológií (IPCEI H2), v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Zámer výzvy – Podpora IPCEI Projektov (PDF, 395 kB)

Cieľom výzvy je podporiť výskum a vývoj inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie, ktoré majú komerčný potenciál a vzniknú v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

 • klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny
 • bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie, energetické siete a systémy)
 • elektrifikácia
 • vodík, technológie batérií a alternatívne palivá
 • čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita
 • nízkoemisné priemyselné procesy a materiály
 • biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Zámer výzvy – Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie (PDF, 358 KB)

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňuje zámer výzvy na podporu výskumu a inovácií pre digitalizáciu ekonomiky. Naším cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v tejto výzve, ako aj odkonzultovať zámer výzvy s odbornou verejnosťou.

Samotnú výzvu plánujeme vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023.

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti mikroelektroniky (IPCEI ME II), v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji. Trvanie do 6/2026.

Zámer výzvy – Digitalizácia ekonomiky – Podpora IPCEI projektov (PDF, 395 kB)

Cieľom výzvy je podporiť výskum a vývoj inovatívnych digitálnych riešení, ktoré majú komerčný potenciál a vzniknú v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

 • priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)
 • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia)
 • vznikajúce umožňujúce/podporné technológie
 • pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie
 • umelá inteligencia a robotika
 • pokročilá výpočtová technika

Zámer výzvy – Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení (PDF, 358 KB)