Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Spustili sme novú výzvu, podporíme top výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

Z  plánu obnovy a odolnosti podporíme top výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine, Úrad vlády SR spustil výzvu vo výške 15 miliónov eur

Bratislava, 19.5.2022 – V rámci pomoci pre Ukrajinu dnes Úrad vlády SR spustil výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie vo výške 15 miliónov eur. Jej cieľom je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.  

“Táto výzva je určená pre kvalitných ľudí zo zahraničia, ktorí majú potenciál obohatiť slovenské vedecké prostredie. Nejde o humanitárnu pomoc, keďže špičkových výskumníkov na Slovensku potrebujeme, ale ako krajina máme dlhodobo problém s lákaním talentu a internacionalizáciou vedy, výskumu a vzdelávania. Vedci a vedkyne postihnuté konfliktom na Ukrajine aj vďaka tejto výzve získajú pracovnú istotu na niekoľko rokov,” povedala Michaela Kršková, generálna riaditeľka Sekcie výskumu vývoja a inovácií na Úrade vlády, ktorej tím výzvu pripravil.  

O finančnú podporu sa môže hlásiť univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska, ak sú ohrození vojenským konfliktom. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry: študentov doktorandského štúdia, postdoktorandov, výskumných pracovníkov a vedúcich výskumných pracovníkov vrátane vysokoškolských učiteľov. Počet žiadostí výskumnej inštitúcie je neobmedzený. 

“Veríme, že v rámci výzvy sa nám podarí podporiť príchod až 150 výskumníkov a výskumníčok. V rámci otvorenejších a kvalitnejších vysokých škôl je práve takáto pomoc veľmi dôležitou súčasťou nášho snaženia. Ide pritom o prvú z výziev z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti výskumu a inovácií ” uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovít Paulis, ktoré na príprave výzvy participovalo. 

Príspevok pokryje mzdové náklady, príspevok na výskum a nepriame výdavky, ktoré vznikajú prijímacej inštitúcii. Finančná podpora môže byť vyplácaná až po dobu 36 mesiacov. Pre doktorandských študentov je to 48 mesiacov. 

Výzva je otvorená odo dňa vyhlásenia až do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. decembra 2022. Všetky informácie o výzve nájdete na webe Úradu vlády: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-podporu-vyskumnikov-ohrozenych-konfliktom-na-ukrajine/