Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktualita

Kategória: Aktualita

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií Jedným z nástrojov, ako podporiť výskum, vývoj a  inovácie (VVaI) na Slovensku, je lepší systém grantovej podpory. Podpora VVaI je v súčasnosti príliš fragmentovaná, málo predvídateľná a s rôznymi pravidlami. Spôsob a pravidlá hodnotenia sa líšia u každého...

Slovensko – magnet pre talent? Premiér predstavil prvý zo série návodov pre úspešnú krajinu „Talent je základom kvalitnej budúcnosti Slovenska. Pre krajinu, ktorá má ambíciu zmeniť svoj ekonomický model z výroby na inovácie, je investícia do ľudského kapitálu nevyhnutná. Prináša krajine obrovskú pridanú hodnotu, ktorá sa s postupnou vyššou inovačnou výkonnosťou krajiny môže ešte znásobiť. Mnohí mladí...

1. zasadnutie Koordinačnej platformy pod RVVTI V stredu 6. septembra prvýkrát zasadala Koordinačná platforma Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Úlohou tohto „stakeholderského” orgánu je koordinácia a výmena informácií medzi aktérmi výskumného a inovačného prostredia.  Na úvodnom stretnutí sme členom platformy predstavili najdôležitejšie aktuálne zmeny v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, Národnú stratégiu VVaI 2030...

Spustili sme prihlasovanie na webinár k Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou Výskumná a inovačná autorita organizuje webinár k vyhlásenej Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Uskutoční sa dňa 27.9.2023 o 15:00. Na webinár je potrebné sa vopred registrovať. Registrácia na webinár Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so...

Nová výzva z Plánu obnovy podporí spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí Bratislava 31.8.2023 – Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. eur. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich...

Testujeme inovatívny spôsob zapojenia slovenských expertov zo zahraničia Program VAIA Innovation Fellowship (VIF) zapája Slovákov a Slovenky, ktorí dlhodobo žijú a pracujú na expertných pozíciách v zahraničí, do diania na Slovensku. Cieľom programu je umožniť slovenským expertom zužitkovať ich vedomosti a vytvoriť výstup s potenciálom reálne ovplyvniť ďalšie smerovanie krajiny. Program sa tvoril pomocou série hĺbkových...

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur Bratislava, 2.8.2023 – Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, sprostredkovateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Na digitálne a inovačné...

V inovačnom rebríčku EIS 2023 Slovensko stagnuje, vyššie umiestnenie je jedným z cieľov Národnej stratégie V Európskom inovačnom rebríčku (EIS) Slovensko stagnuje na 23. mieste a patrí do skupiny nastupujúcich inovátorov. V roku 2023 sme dosiahli podľa tohto ukazovateľa 65,6 % priemeru Európskej únie (EÚ) a zaznamenali tak mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku, kedy predstavoval 64,3 %. V rebríčku...

Úrad vlády SR vyhlásil osem výziev na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti za 227 mil. € Bratislava, 19.7.2023 – Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila osem výziev na podporu výskumu a inovácií v celkovom objeme 227 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Do výziev sa môžu...

Záznam z webináru k vyhlásenej výzve Transformačné a inovačné konzorciá (4.7.2023) Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) organizovala 4.7. webinár k zverejnenej najväčšej výzve na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti: Transformačné a inovačné konzorciá. Projektový manažér VAIA Tomáš Michalek registrovaným účastníkom priblížil všetky dôležité parametre výzvy. V druhej časti...

1234