Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Úrad vlády prijíma nominácie na členstvo v novej Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Úrad vlády prijíma nominácie na členstvo v novej Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

BRATISLAVA. Hlavný poradný orgán vlády SR pre oblasť výskumu a inovácií bude mať nové zloženie. Transformovanú Radu pod vedením predsedu vlády obsadia kvalifikovaní experti. Rada bude dohliadať na plnenie novej inovačnej stratégie do roku 2030, ktorú schváli vláda na jeseň tohto roku v rámci prebiehajúcej reformy riadenia politík výskumu a inovácií.  

Nové členstvo Rady bude mať jedinečnú príležitosť svojimi skúsenosťami prispieť k dôležitej transformácií slovenskej ekonomiky. Pôvodná Rada mala dvadsaťšesť členov a tvorili ju hlavne zástupcovia inštitúcií podľa princípu “ex offo”.  Nová rada má už len pätnásť členov a jej členmi sú desiati významní odborníci v oblasti výskumu a inovácií, štyria ministri a predseda vlády. Na plnenie rozhodnutí Rady je v rámci reformy zriadený sekretariát, ktorý zabezpečuje analytické podklady, hodnotí a monitoruje implementáciu politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Zmena vyplýva z prebiehajúce reformy riadenia štátnej podpory výskumu a inovácií pod vedením Úradu vlády.  

Navrhujúce organizácie môžu nominovať významných odborníkov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu a tvorby výskumných a inovačných politík. Funkčné obdobie  je 4 roky a trvá maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia.  

 Nominácie je možné zaslať do 9. septembra 2022 (vrátane) v elektronickej podobe prostredníctvom vyplneného formulára na webe Úradu vlády https://bit.ly/nominacieRVVTI.