Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Medzinárodná komisia vyberala členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

Medzinárodná komisia vyberala členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Bratislava, 27.10.2022 – Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie bude mať nové zloženie. Okrem predsedu vlády a štyroch ministrov ju obsadí desať nezávislých odborníkov na vedu, výskumné a inovačné prostredie, technologické firmy a priemyselné inovácie. Kandidátov z nominácií vyberala 5. októbra medzinárodná expertná komisia, v ktorej sú aj bývalý hlavný poradca pre vedu írskej vlády či bývalá investorka a docentka na King’s Business School v Londýne.  

Na základe verejnej výzvy Úradu vlády SR bolo nominovaných celkovo 75 kandidátov z vedeckého a podnikateľského prostredia. S cieľom zabezpečiť nezávislosť a kvalitu hodnotenia, predseda vlády SR zriadil šesťčlennú nezávislú hodnotiacu komisiu, zloženú z expertov v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a rizikového kapitálu. Úlohou komisie bolo nestranne a odborne posúdiť nominovaných kandidátov a vytvoriť pre predsedu vlády SR zoznam odporúčaných kandidátov pre členstvo v Rade. Predseda vlády v nasledujúcich dňoch predloží na schválenie vláde návrh desiatich nových členov Rady.   

Členmi výberovej komisie sú: 

Mark Ferguson – Predseda predstavenstva Európskej rady pre inovácie. Bol hlavným vedeckým poradcom (Chief Scientific Adviser) írskej vlády a generálnym riaditeľom Science Foundation Ireland.  

Peter Gajdoš – Partner fondu rizikového kapitálu Fifth Wall so zameraním na zelené technológie, pôsobiaci v Silicon Valley. Pôsobil aj ako výkonný riaditeľ a portfóliový manažér v Presidio Partners v USA, kde sa zameriaval na klimatické a biotechnologické investície.  

Štepán Jurajda – Štátny tajomník Ministerstva vedy a inovácií Českej republiky. Pôsobil ako vedec a riaditeľ Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied a profesor ekonómie v Centre pre ekonomický výskum Univerzity Karlovej (CERGE-EI).  

Robyn Klingler-Vidra – Prodekanka pre globálnu angažovanosť a profesorka odboru podnikanie a udržateľnosť na King´s College London. Viedla medzinárodné štúdie o inovačnej politike pre Ázijskú organizáciu produktivity, Innovate UK a Rozvojový program OSN.  

David Price – Bývalý prorektor pre výskum na University College London (UCL) a profesor fyziky minerálov. Pôsobí aj ako člen Academia Europaea, Geologickej spoločnosti v Londýne a je voleným členom Americkej geofyzikálnej únie a Mineralogickej spoločnosti USA. 

Vladimír Šucha – Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pred nástupom do Európskej komisie zastával rôzne funkcie v oblasti európskych a medzinárodných záležitostí a v minulosti viedol Joint Research Center Európskej komisie. 

Nových členov Rady bude schvaľovať vláda SR na jednom z najbližších zasadnutí a nové zloženie bude Úrad vlády komunikovať na svojom webovom sídle a prostredníctvom tlačovej správy.