Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktualita
  3. Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív

Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych aktivít

Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2022
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Max. výška podpory: 100 000 €
Oprávnení žiadatelia: Slovenská akadémia vied, Verejná výskumná inštitúcia, Podnikateľ – fyzická osoba
Miesto realizácie: Celé Slovensko
Vyhlasovateľ: Úrad vlády
Komponent POO: December 2022
Stav: pripravovaná

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 10– Lákanie a udržanie talentov, Investície2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív, zverejňuje zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Našou snahou je pripraviť výzvu v najlepšej kvalite a preto umožniť odkonzultovanie zámeru výzvy s odbornou verejnosťou. 

V prípade otázok ohľadom výzvy sa na nás môžete obrátiť e-mailom na: diaspora@vlada.gov.sk
Samotnú výzvu plánujeme zverejniť v decembri 2022, pričom bude mať priebežné uzávierky.

Zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou (PDF, 332 kB)

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs). 

Dokumenty