Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Vyhlásili sme výzvu zameranú na podporu projektov so známkou Seal of Excellence a sú z BSK

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a sú z Bratislavského kraja. Celkový objem prostriedkov vo výzve je 9,9 miliónov Eur; maximálna výška grantu je 2,5 milióna Eur.

Podporené budú výskumno-vývojové projekty mikro, malých a stredných podnikov, ktorým bola po 1. januári 2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator alebo nástroja EIC Transition programu Horizont Európa pre ich technologickú inovatívnosť a zároveň neboli z tohto priamo riadeného programu Európskej komisie (European Innovation Council) finančne podporené.

Známka excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom tieto projekty sa považujú za excelentné a hodné financovania z verejných zdrojov, no nie je možné ich financovať z programu Horizont Európa z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.

Výzva je určená žiadateľom, ktorí plánujú svoje projekty v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Pre Úrad vlády SR ju realizuje Ministerstvo hospodárstva SR, je otvorená do 31.12.2023 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov.

Ide o jednu z prvých výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci  plánu obnovy a odolnosti, ďalšie môžeme očakávať v priebehu najbližších týždňov. Tie výzvy, ktoré sa zameriavajú na medzinárodnú spoluprácu, majú viesť k vyššej podpore medzinárodne úspešných výskumných a inovačných projektov a 

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v roku 2021 ako nadrezortný expertný orgán s cieľom reformovať štátnu podporu vedy, výskumu a inovačného ekosystému. Misiou VAIA je významne zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska.  Pôsobí ako jeden z vykonávateľov plánu obnovy a odolnosti zameraného na výskum, vývoj a inovácie.

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Približne 10 percent celkových investícií z plánu obnovy smeruje na podporu zlepšenia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku.

Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.