Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Ako jedni z prvých v štátnej správe zverejňujeme prehľad našich stretnutí s verejnosťou

Ako jedni z prvých v štátnej správe zverejňujeme prehľad našich stretnutí s verejnosťou

Článok je súčasťou série textov, v ktorých predstavujeme prácu a hodnoty VAIA.

Vo VAIA veríme, že verejná kontrola, férový prístup a rovnaké pravidlá pre všetkých majú byť integrálnou súčasťou práce vo verejnej sfére. Preto sme po vzore kolegov z Plánu obnovy pristúpili k založeniu a zverejneniu takzvaného registra transparentnosti. 

Ide o databázu, v ktorej sa zaznamenávajú a na pravidelnej báze aktualizujú stretnutia Výskumnej a inovačnej autority a externých partnerov a stakeholderov. 

“Register sme zaviedli aj preto, že ide o zaužívanú prax profesionálnych úradníckych aparátov v zahraničí. V slovenskej spoločnosti vládne vysoká miera nedôvery, ktorú posilňujú početné korupčné kauzy spojené s verejnými zdrojmi. Zverejňovaním informácie o rokovaniach so záujmovým združeniami, firmami, neziskovým sektorom či zástupcami výskumných inštitúcií chceme posilniť dôveru verejnosti v dobrú správu verejných peňazí v rukách Úradu vlády.”

V registri, ktorý má podobu kalendára, sa dajú nájsť stretnutia so subjektmi, ktorými sú osoby bez ohľadu na ich právne postavenie, ich cieľom je získavať informácie a priamo alebo nepriamo pôsobiť na plnenie úloh VAIA (presná definícia tu). Po rozkliknutí udalosti v kalendári sa verejnosť dozvie, kto sa s ktorým zástupcom VAIA a kedy stretol. Zástupcom VAIA je na účely registra generálna riaditeľka a riaditelia odborov. Podobný nástroj využíva aj Európska únia a jej inštitúcie, ktoré sa taktiež riadia služobnou zásadou transparentnosti.

Okrem registra transparentnosti využívame vo VAIA aj ďalšie nástroje pre zvýšenie transparentnosti, participatívnosti a lepšej komunikácie s verejnosťou. Pre pripravované výzvy zverejňujeme najskôr ich zámery. K týmto sa môžu potenciálni žiadatelia vyjadriť a žiadať vysvetlenia a ďalšie informácie cez webový formulár. Následne odpovede na všetky prijaté otázky pravidelne zverejňujeme na našom webe. Nemenej dôležitou je už zavedená zmena spôsobu, akým sa vyberajú “víťazné” projekty, a to najmä prostredníctvom posúdenia zahraničnými odborníkmi bez väzieb na domáce subjekty. 

Register transparentnosti nájdete tu: https://vaia.gov.sk/o-nas/register-transparentnosti/ 

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a  tajomníčkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Je zodpovedná za vedenie VAIA a medzirezortnú koordináciu inovačnej politiky a implementáciu reforiem a investícií komponentu 9 Plánu obnovy, ktoré majú za cieľ rozbehnúť slovenský inovačný ekosystém a zjednodušiť a posilniť financovanie slovenskej vedy a výskumu. 

V minulosti Michaela spoluzaložila slovenský fond rizikového kapitálu Slovak Venture Fund s účasťou Európskeho investičného fondu, bola spoluzakladateľkou akcelerátora Startup Awards.SK (dnes FTRNW), pôsobila ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta a projektová manažérka v oblasti technologického transferu na Univerzite v Oxforde. Vyštudovala verejnú politiku na Princetonskej univerzite a ekonómiu a medzinárodný rozvoj na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve.