Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Predseda vlády Ľ. Ódor: Konečne sa výskumu, talentu a inováciám venujeme systémovo

Predseda vlády Ľ. Ódor: Konečne sa výskumu, talentu a inováciám venujeme systémovo

predstavenie narodnej strategie

Predstavenie národnej stratégie zaujalo stovky aktérov výskumného a inovačného ekosystému

Bratislava, 24. mája 2023 – Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády v utorok odbornej a širokej verejnosti predstavila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Podujatie „Slovensko, ktoré si verí” účasťou podporilo viac ako 250 zástupcov slovenského výskumného a inovačného ekosystému. Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vníma záujem o národnú stratégiu a v nej zapracované reformy ako pozitívny signál a príklad spolupráce, akou Slovensko dosiahne vyššiu konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života – a to jedným z najtrvalejších spôsobov – podporou výskumu, inovácií a talentu.

„Konečne sa prvýkrát ideme systematicky venovať tejto mimoriadne dôležitej téme pre Slovensko,“ vyhlásil predseda vlády Ľudovít Ódor. Dodal, že v oblasti výskumu, vývoja a inovácií Slovensko musí rozlišovať kvalitu a tých, ktorí prinášajú jasnú pridanú hodnotu za peniaze. Na výskum, vývoj a inovácie pôjde viac peňazí a zároveň nebudú rozdelené plošne, ale adresnejšie, čo je podľa predsedu vlády „dobrou správou na druhú“. Upozornil tiež, že 22 percent vysokoškolákov študuje v zahraničí a viac ako polovica sa nechce vrátiť. „Inú možnosť, ako zmeniť prístup k talentu, inováciám a budúcnosti, nemáme. Cez túto stratégiu urobíme všetko preto, aby sme vytvorili úspešnú budúcnosť pre Slovensko,“ vyhlásil predseda vlády Ľudovít Ódor.

Národná stratégia počíta s postupným navýšením investícií až na jednu miliardu eur ročne v roku 2030, zlepšením užívateľskej skúsenosti, nasmerovaním zdrojov k vyššej kvalite a spoločenskému dopadu. Vo výsledku sa tak Slovensku podarí posunúť v európskom rebríčku inovačnej výkonnosti o desať priečok, zvýšiť investície do výskumu a vývoja na dve percentá HDP (z toho 1,2 percenta zo súkromných zdrojov) a prilákať 25-tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia. Stratégiu v marci 2023 schválila vláda s akčným plánom s 91 opatreniami.

„Som presvedčená, že budovaním vzájomnej dôvery dospejeme k účinnejšej a zmysluplnejšej spolupráci, a v konečnom dôsledku prelomovým objavom a špičkovým inováciám zo Slovenska,“ povedala generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková s tým, že pri príprave stratégie autori a autorky vnímali medzi aktérmi ekosystému frustráciu, nedôveru a skepsu, že sa niečo môže vo výskumnom a inovačnom prostredí na Slovensku zmeniť a to aj napriek najlepším úmyslom. Dôvera je preto kľúčovou ingredienciou reformného úsilia obsiahnutého v národnej stratégii. Bez nej by nefungovala spolupráca a v konečnom dôsledku by Slovensko neprodukovalo ani kvalitné projekty s výsledkami, dodala Michaela Kršková.

Okrem premiéra sa na verejnom predstavení národnej stratégie zúčastnili členovia úradníckej vlády, Národnej implementačnej a koordinačnej autority NIKA, predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, rektori a iní vedúci predstavitelia univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumníci, investori, startupisti, veľké aj malé firmy, zástupcovia štátnej správy a ďalší aktéri ekosystému. Medzi nimi aj tí, ktorí sa podieľali na procese tvorby národnej stratégie.

„Slovensko bolo ako taký dvadsiatnik, ktorý stále žije u svojich rodičov a dostáva vreckové. Teraz sa 30-ročné Slovensko ide postaviť na vlastné nohy. Vláda sa zaviazala investovať do výskumu, vývoja a inovácií zo štátneho rozpočtu a priemerne plánuje zvyšovať túto investíciu o 14 percent ročne až do dosiahnutia približne vyše jednej miliardy ročne v roku 2030,” vysvetlila riaditeľka odboru stratégií VAIA Iva Kleinová. Na záver dodala, že národnú stratégiu je potrebné implementovať v každej firme, agentúre, či univerzite, pretože ide o stratégiu všetkých a len tak dosiahneme úspech.

„Nie som si istý, či by sme našli nejakú podobnú stratégiu. Opatrenia v akčnom pláne idú do hĺbky poznania a to nie je bežné. Stojíme pred veľkou horou a tou horou je fungujúce Slovensko na poznatkovej ekonomike a máme v rukách mapu, máme skoby, máme lano. Ešte síce nie sme hore, ale bez týchto vecí by sme to nedokázali. A všetci, ktorí sú na tom lane, sú potrební,“ vyhlásil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

O Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií 2030

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 je strešný strategický dokument, ktorý určuje zámery, ciele a priority Slovenskej republiky a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Jej schválením Slovensko splnilo jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Súčasťou stratégie je aj akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami. Na plnenie stratégie dohliada Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie. Výskumná a inovačná autorita vyhodnocuje plnenie jednotlivých opatrení formou semaforu.

O Výskumnej a inovačnej autorite

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády vznikla na základe potreby strategicky usmerňovať a koordinovať politiky v oblasti výskumu a inovácií najmä tam, kde nezapadajú jasne do kompetencie už existujúcich rezortov. Je výkonnou zložkou a sekretariátom Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Hlavným cieľom VAIA je reformovať štátnu podporu výskumného a inovačného ekosystému a zvýšiť tak inovačnú výkonnosť Slovenska. Za čiastkovú realizáciu stratégie pod koordináciou VAIA zodpovedajú mnohé iné zložky štátnej správy.

Kontakt pre viac informácií: Martin Procházka, martin.prochazka@vaia.gov.sk

Na tomto mieste nájdete podklady k tlačovej správe (fotografie z podujatia vo veľkom rozlíšení, brožúru o VAIA a Národnej stratégii a link na záznam z podujatia s príhovormi a panelovou diskusiou): https://vaia.gov.sk/2023/05/24/podklady-k-tlacovej-sprave-predstavenie-narodnej-strategie-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-2030/

Celý záznam z podujatia nájdete na tejto webovej stránke.

Záznam z tlačovej konferencie: