Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Výzva na podporu excelentných PhD. študentov a študentiek

Výzva na podporu excelentných PhD. študentov a študentiek

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvu na podporu excelentných PhD. študentov a študentiek. Projekty môžu podávať excelentné výskumné pracoviská na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky (R1), podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne.  

Očakávaným dopadom výzvy je zvýšenie kvality doktorandského štúdia, zvýšenie internacionalizácie, čím sa zvýši atraktivita denného doktorandského štúdia a kvalita výskumu na univerzitách, vysokých školách a oprávnených výskumných inštitúciách.  

Podpora z výzvy umožní podporiť študentov denného doktorandského štúdia, ako aj ich výskumné aktivity, a to od 1.9.2023, maximálne po dobu 34 mesiacov.

Oprávnenými výdavkami vo výzve sú náklady spojené s príspevkom na štipendium, príspevkom na realizáciu samotného výskumu študenta a príspevkom na nepriame náklady žiadateľa, vzniknuté v súvislosti so zabezpečovaním štúdia doktoranda.  

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR, v ktorom v rámci Komponentu 9 spadá do Investície 3 – Excelentná veda. Aktuálna alokácia výzvy je 10 980 000 eur. Žiadosti je možné podávať do 12. 6. 2023.  

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľ organizuje k výzve dňa 19. 5. 2023 on-line Informačný seminár.  

Podmienky a podrobnosti výzvy sú uvedené vtexte výzvy.