Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Úrad vlády SR vyhlásil najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z POO

Úrad vlády SR vyhlásil najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti

Bratislava, 13. júna 2023 – Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvu na podporu budovania Transformačných a inovačných konzorcií v celkovom objeme 89,94 mil. € z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.  
 

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho počtu tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií, ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia. Tieto konzorciá majú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. 
 

Pôjde o maximálne 8 konzorcií, ktoré by mali vznikať na základe organických väzieb a partnerstiev a generovať reálne výsledky spolupráce v podobe konkrétnych riešení ekonomických a spoločenských problémov, významne mobilizovať súkromné investície a budovať dlhodobé spolupráce hráčov z rôznych sektorov. Významnou novinkou tejto výzvy je povinnosť substantívne zapojiť zahraničnú expertízu do riadenia konzorcia.   
 

„V rámci tejto výzvy podporíme transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, pričom témy a zameranie projektov budú definovať samotní žiadatelia. Zároveň chceme podporiť preberanie medzinárodných štandardov a najlepšej praxe zo zahraničia a aj preto bude musieť byť súčasťou konzorcia minimálne jeden excelentný zahraničný partner,“ uviedol predseda vlády SR Ľudovít Ódor.  

 

„Tému výskumu, vývoja a inovácií vnímam ako jednu z kľúčových oblastí pre budovanie konkurencieschopnosti Slovenska. V rámci plánu obnovy sa v tejto téme presadili dve dôležité reformy – reforma Slovenskej akadémie vied a reforma riadenia, hodnotenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií. Dnes som rada, že sa aj v tejto oblasti presúvame z reformnej do investičnej fázy. Do výskumu, vývoja a inovácií poputuje z plánu obnovy viac ako pol miliardy eur vo forme grantov a návratných investícií. Najbližšie týždne a mesiace budú preto bohaté na inovačné výzvy, k už vyhláseným šiestim výzvam, pribudne  ďalších 15 za vyše 300 miliónov eur,“ uviedla podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

 

Celý proces výberu a hodnotenia projektov bude postavený na medzinárodnom hodnotení expertmi zo zahraničia, medzinárodným expertným panelom a bude prebiehať v anglickom jazyku. Ide pritom o spôsob, ktorý je vo svete štandardom, ale na Slovensku sa ešte nerealizoval. „Od tohto spôsobu hodnotenia očakávame podstatné skvalitnenie procesu výberu tých najlepších projektov, zvýšenie transparentnosti, ako aj predchádzanie konfliktu záujmov,“ uvádza Michaela Kršková, generálna riaditeľka VAIA.  
 

Žiadatelia budú môcť podávať projekty do 13. septembra 2023.   

 

Link na výzvu

  

O VAIA  

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. 

Videozáznam z tlačovej konferencie Vyhlásenie výzvy Transformačné a inovačné konzorciá (13.6.2023)