Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. V EIS 2023 Slovensko stagnuje, vyššie umiestnenie je jedným z cieľov Národnej stratégie

V inovačnom rebríčku EIS 2023 Slovensko stagnuje, vyššie umiestnenie je jedným z cieľov Národnej stratégie

V Európskom inovačnom rebríčku (EIS) Slovensko stagnuje na 23. mieste a patrí do skupiny nastupujúcich inovátorov. V roku 2023 sme dosiahli podľa tohto ukazovateľa 65,6 % priemeru Európskej únie (EÚ) a zaznamenali tak mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku, kedy predstavoval 64,3 %. V rebríčku sa za Slovenskom nachádzajú už len Poľsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko. V posledných rokoch sa naše zaostávanie prehlbuje – za aktuálnym nepatrným nárastom je najmä metodologická zmena vo vykazovaní celoživotného vzdelávania. 

Čo vyjadruje a k čomu slúži EIS? 

 • Európsky inovačný rebríček (EIS) zostavuje Európska komisia a poskytuje hodnotenie výskumného a inovačného prostredia prostredníctvom 32 indikátorov.
 • Každoročne zostavovaný rebríček umožňuje porovnanie krajín v rámci EÚ 27, susedných krajín a tiež s veľkými hráčmi celosvetového rozmeru akými sú napríklad USA a Japonsko. Rebríček je možné porovnať aj v čase, a tak poskytuje obraz o zlepšení v jednotlivých krajinách a tiež medzi krajinami. 
 • V kontexte v marci 2023 schválenej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 (Stratégia) bude slúžiť ako spätná väzba tvorcom verejných politík pre hodnotenie reformného úsilia a tiež porovnanie s  prebiehajúcimi zmenami v iných krajinách. 
 • Ide o hlavný indikátor schválenej slovenskej Stratégie. Ambíciou je prepracovať sa do roku 2030 o 10 priečok vyššie, čiže na 13. miesto.

Slovensko v porovnaní s lídrami 

 • Z dlhodobého pohľadu sa zlepšujeme, avšak v porovnaní s priemerom EÚ 27 pomalšie. Od roku 2016 sa priemer EÚ 27 zlepšil o 8,5 percentuálnych bodov, kým Slovensko o 6,4 p.b. Ak by rast pomalší ako priemer EÚ pokračoval, znižuje sa šanca na dosiahnutie cieľa stratégie postúpiť v rebríčku o 10 priečok.
 • V rámci Európy prvé miesta v rebríčku dlhodobo obsadzujú Švajčiarsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko. Tieto inovatívne krajiny predbiehajú aj svetových lídrov ako Južná Kórea a USA. 
 • Napriek tomu, že severské krajiny sú svetovými lídrami v inováciách, je tiež treba dodať, že EÚ ako celok pozíciu svetového hráča nemá. Je to dané najmä vysokou variabilitou úrovne inovačných ekosystémov medzi krajinami v rámci EÚ 27.  
 • Pre Slovensko je teda vhodné sa orientovať na dobehnutie priemeru EÚ a inšpirovať sa európskymi lídrami, ktoré fungujú v rovnakom inštitucionálnom prostredí sú najlepší alebo aj tých, ktoré v rámci Európy rýchlo napredujú.  
 • Medzi rýchlo rastúce krajiny, ktorými sa môžeme inšpirovať, patria Estónsko a Cyprus. 

Európsky inovačný rebríček

Zdroj: EIS 2023

Čo EIS meria? 

 • EIS sleduje 32 indikátorov v oblastiach – rámcové podmienky, investície, inovačné aktivity a vplyvy. 
 • Slovensko je vo väčšine indikátoroch je pod priemerom EÚ 27. 
 • Medzi najsilnejšie stránky slovenského ekosystému patrí podľa EIS export tovarov strednej a vysokej technickej náročnosti, predaj inovatívnych produktov, emisie skleníkových plynov a po novom aj podiel ľudí zúčastňujúcich sa celoživotného vzdelávania, kde došlo k zmene metodiky. V týchto indikátoroch sme mierne lepší ako priemer EÚ. 
 • Naopak najviac zaostávame v mobilite pracovných síl vo vede a technike, výdavkoch podnikateľského prostredia na výskum a vývoj, vo vládnej podpore súkromných investícií do výskumu a vývoja a v patentovej aktivite. V týchto indikátoroch dosahujeme nanajvýš tretinovú výkonnosť EÚ. 

Postavenie Slovenska v jednotlivých indikátoroch, EÚ = 100 %, 2023

Zdroj: EIS 2023

EIS verzus iné rebríčky

 • Okrem EIS existuje aj Globálny inovačný rebríček (GII) od Svetovej organizácie pre ochranu duševného vlastníctva (WIPO) pokrývajúci vyše 130 krajín. Sleduje výkon v 81 indikátoroch. Oproti EIS obsahuje aj indikátory pre politické a regulačné prostredie a nevýskumnú infraštruktúru, ktoré sa v čase výrazne nemenia a umožňujú skôr porovnanie krajín s rôznou úrovňou ekonomického rozvoja.  
 • Slovensko sa nachádza na 46. priečke globálneho rebríčka. Najnovšie vydanie GGI ukazuje, že Slovensko sa prepadlo o 9 priečok, z 37. miesta v roku 2021. V rámci EÚ 27 sme dokonca na predposlednom 26. mieste. 

Pozrite si aktuálny Globálny inovačný index 2022  

Prečítajte si podrobnejšie o Európskom inovačnom indexe 2023