Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. O programe VAIA Innovation Fellowship

Testujeme inovatívny spôsob zapojenia slovenských expertov zo zahraničia

Program VAIA Innovation Fellowship (VIF) zapája Slovákov a Slovenky, ktorí dlhodobo žijú a pracujú na expertných pozíciách v zahraničí, do diania na Slovensku. Cieľom programu je umožniť slovenským expertom zužitkovať ich vedomosti a vytvoriť výstup s potenciálom reálne ovplyvniť ďalšie smerovanie krajiny.

Program sa tvoril pomocou série hĺbkových rozhovorov so Slovákmi a Slovenkami v zahraničí, ako aj s organizáciami, ktoré s touto skupinou pracujú. Následne sa zohľadnila ich spätná väzba tak, aby odzrkadľoval potreby slovenskej diaspóry. Po otestovaní tejto inovatívnej formy tvorby verejných politík plánujeme program škálovať.

Samotný proces práce „fellows“ je navrhnutý podľa metodológie dizajnového myslenia „design thinking“, ktorý spopularizovala spoločnosť Google a je štandardom v inovatívnych firmách.

Aktuálne prebieha pilotný VIF, kde šesť účastníkov a účastníčok z Holandska, Veľkej Británie, Francúzska a Nórska prináša zahraničnú expertízu širokého zamerania – od energetiky, dopravy, cez projektový manažment, až po psychológiu, medzinárodné vzťahy a komunikáciu. 

Úlohou úvodného programu je hľadať riešenia pre dekarbonizáciu a zelenú ekonomiku Slovenska. Podľa stanovenej štruktúry dizajnového myslenia v prvej fáze účastníci realizujú výskum a vnoria sa do témy. V druhej fáze tvoria širokú škálu nápadov, ktorú v tretej fáze validujú s expertami a používateľmi. V poslednej štvrtej fáze koncept finalizujú.

Tím funguje samostatne a má určeného tímlídra. Je aktívnou súčasťou VAIA, s ktorej expertmi má pravidelné stretnutia a mentoringy. Okrem práce na roadmape dekarbonizácie Slovenska účastníci a účastníčky pilotného VIF absolvujú množstvo stretnutí so zástupcami štátnej správy, samosprávy aj tretieho sektora.

Prezentácia výsledkov

Výsledkom práce tímu VIF je roadmapa navrhujúca, ako by malo Slovensko uchopiť svoju zelenú transformáciu. 

Prezentácia roadmapy, ktorá sa koná 9. augusta od 14:00 v sídle VAIA, je verejná. Z organizačných dôvodov však je potrebné prihlásiť sa najneskôr 8. augusta na nižšie uvedenom linku.

Formulár na prihlášku k osobnej účasti na záverečnej prezentácii

VAIA Innovation Fellowship je financovaný Európskou úniou – NextGenerationEU a organizuje ho Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR.

IMG_3558
IMG_3588
Photo 10-07-2023, 11 03 01
IMG_2173
IMG_2178
IMG_2305
IMG_2311