Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tri novinky pre lepšie podnikateľské prostredie

Novinky pre lepšie podnikateľské prostredie

V oblasti zatraktívnenia podnikateľského prostredia v týchto mesiacoch dochádza k dôležitým zmenám. Týkajú sa možnosti odmeňovania zamestnancov a kontraktorov formou firemných podielov a zrýchlenia vzniku nových spoločností s ručením obmedzeným.

Slovenské novinky s ESOP rezonujú aj v zahraničí

Od 1.1.2024 sa ruší neatraktívne zdanenie firemných benefitov poskytovaných formou firemných podielov pre zamestnancov aj kontraktorov (Employee Stock Option Plan – ESOP), čo je dôležité pre lákanie špičkového talentu do domácich startupov, ktoré chcú uspieť na medzinárodnej scéne a rozvíjať nové sektory ekonomiky.

O atraktívne zmeny v oblasti zamestnaneckých akcií na Slovensku a tiež proces ich presadenia je záujem aj v Českej republike. Preto sme využili možnosť zúčastniť sa konferencie „ESOP: Ako sa podeliť o úspech“, ktorá sa konala 7.11.2023 v Prahe, a zdieľať na nej skúsenosti s presadením ESOP legislatívy. Podujatie, ktoré sledovalo aj slovenské publikum, organizoval portál Czech Crunch a bod programu o slovenských novinkách nazval „Ako Slováci predbehli Čechov“.

Prierezovou témou podujatia, ktorá zaznela v každom príspevku, bola potreba pokračujúcej osvety ESOP benefitov. Niektoré firmy ich zatiaľ ešte nepoznajú alebo ich nevedia vhodne komunikovať svojim zamestnancom. Preto sa na VAIA tešíme, že podujatie na tému ESOP sa uskutoční 22. novembra aj na Slovensku: Slovca (Slovak Venture Capital & Privateq Equity Association) Flagship event. Diskutovať sa bude o okolnostiach a presadení ESOP legislatívy, očakávaných vplyvoch v praxi aj aktuálnych obmedzeniach, ktoré je potrebné ďalej vylepšiť, aby z ESOP novely mohlo benefitovať čo najviac firiem v rôznych fázach životného cyklu.

Zmena umožní zrýchlenie zápisov firiem do Obchodného registra

Od 1.11.2023 vstúpilo do platnosti druhé aktuálne opatrenie k zlepšeniu podnikateľského prostredia (nielen) inovatívnych firiem: registrácia vzniku novej spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.) do Obchodného registra aj u notára.

Prečo je to dôležité? Doteraz bolo možné zaregistrovať vznik novej firmy bez ohľadu na právnu formu iba na Okresnom súde. Zákonná lehota je síce 2 pracovné dni, no v praxi sa na vybraných súdoch táto lehota natiahla na niekoľko dní aj týždňov.

U notára prebehne zápis novej s.r.o. prakticky na počkanie. Notár v prípade splnenia zákonných podmienok spíše notársku zápisnicu, vyplní registračnú žiadosť a odošle do Centrálneho informačného systému elektronický formulár a zoznam príloh. Na druhý deň je spoločnosť zaregistrovaná a je možné ju verejne vyhľadať na webe Obchodného registra.

Cena za zápis novej s.r.o. u notára je z pohľadu poplatkov veľmi podobná ako cez Okresný súd. U notára bude táto suma navýšená o DPH a bude stáť 180 eur.

Keďže právna forma s.r.o. je najčastejšou právnou formou podnikania právnickej osoby, od možnosti zápisu novej s.r.o. u notára sa očakáva odbremenenie okresných súdov a v konečnom dôsledku aj zrýchlenie zápisov všetkých právnych foriem, hoci ich zatiaľ nie je možné vykonať u notára, rovnako ako zrýchlenie zmien zápisu existujúcich údajov v Obchodnom registri.

Pre mladé inovatívne firmy to bude mať zásadný efekt napríklad pri získavaní kapitálu od investora. Dlhé čakacie lehoty na zápis zmien v obchodnom registri v prípade vstupu nového investora znamenali čakanie na peniaze a teda materiálny dopad na fungovanie firmy.

Ďalšou pozitívnou správou je, že od roku 2025 bude možné u notára vykonávať v Obchodnom registri na úrovni s.r.o. aj zápisy zmien údajov.

Pre zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska je potrebné realizovať mnohé opatrenia, ktoré sa líšia rozsahom aj časovou náročnosťou na presadenie a implementáciu. Sme radi, že uvedené tri novinky sa už v spolupráci s partnermi z rezortov financií a spravodlivosti podarilo uviesť do života.