Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Jarná edícia VAIA Innovation Fellowship

Jarná edícia VAIA Innovation Fellowship

Náplň programu: 

Chceš získať príležitosť ovplyvniť štátnu správu a pomôcť Slovensku robiť verejné politiky lepšie? Máš záujem rozšíriť si svoju profesionálnu sieť kontaktov doma, či zistiť, aké je to pracovať pod metodológiou inovačného šprintu? Pôsobíš dlhodobo v zahraničí, no chcel/a by si si nezáväzne vyskúšať prácu a život na Slovensku? 

Program VAIA Innovation Fellowship ti umožní prispieť svojím know-how pri riešení aktuálnych problémov na Slovensku a vytvoriť výstup s potenciálom ovplyvniť ďalšie smerovanie krajiny. 

Jeho súčasťou je: 

 • 1-týždňový boot camp, kde sa dozvieš o výzvach, ktorým Slovensko čelí v téme danej politiky; jeho konkrétne zameranie bude závisieť od expertízy a záujmov účastníkov a účastníčok, detaily o jednotlivých zadaniach, jednému z ktorých sa počas fellowshipu budeš venovať nájdeš nižšie, 
 • 6-týždňový proces štruktúrovaný podľa metódy dizajnového myslenia, 
 • workshopy s expertmi a expertkami s medzinárodnými skúsenosťami z verejného, súkromného ako aj neziskového sektora; ich zloženie bude prispôsobené konečnému výberu zadania,
 • interdisciplinárny tím a skúsenosti s inovatívnymi spôsobmi práce, 
 • budovanie profesionálneho networku so zaujímavými ľuďmi a organizáciami na Slovensku,
 • výstupom bude podklad, na ktorom budú tímy v štátnej správe ďalej stavať pri tvorbe verejných politík,
 • možnosť požiadať o príspevok na pokrytie životných nákladov vo výške 819 EUR v čistom mesačne; príspevok je vypočítaný na základe odhadov NBS ohľadne nákladov na život v Bratislave.

Témy zadaní: 

Pripravili sme 5 zadaní, na ktorých rôzne tímy v rámci Úradu vlády momentálne pracujú. Na základe preferencií kandidátov a kandidátok vyberieme jedno, ktoré budú fellows rozpracovávať. Ide o nasledovné témy:

 • Zlepši schopnosť slovenských vysokých škôl lákať talent 

Viaceré pracoviská na slovenských VŠ vytvárajú výstupy svetovej kvality a sú silne motivované sa zlepšovať. Chýba im však expertíza a/alebo kapacita na to, aby boli kompetitívne v lákaní talentu v medzinárodnej konkurencii. 

Počas projektu zmapujete dobrú prax v oblastí prijímania (admissions) študentov na zahraničných vysokých školách vrátane spôsobu prijímania, komunikácie, personálneho zabezpečenia, procesov, manažmentu dát a iných oblastí. Na základe diskusií s konkrétnymi vysokým školami vytvoríte set odporúčaní, ktorým by sa mali venovať. 

Môže byť zaujímavé pre odborníkov v oblastiach: komunikácia a marketing, vzdelávanie, management, HR, dátová analýza.

 • Vytvor autentický pozitívny naratív Slovenska pre lákanie študentov a výskumného talentu 

Predpokladom pre lákanie a udržiavanie talentovaných jednotlivcov je schopnosť krajiny jasne pomenovať, na akých hodnotách stojí a čo vie ponúknuť ľuďom, ktorí sa pre ňu rozhodnú. Slovensko už do istej miery má národný “brand”, ako aj viacero pozitívnych príbehov, osobností a špecifík, avšak tieto zatiaľ neboli spojené do jedného uceleného naratívu, za ktorý by sme sa ako krajina vedeli postaviť.

Počas projektu zmapujete silné pozitívne “success stories” na základe rozhovorov s relevantnými stakeholdermi a spracujete ich do jednotného naratívu.

Môže byť zaujímavé pre odborníkov v oblastiach: komunikácia a marketing, HR, antropológia a iné spoločenské vedy, dátová analýza.

 • Vytvor politiky na lákanie zahraničného talentu do malých a stredných podnikov 

Malé a stredné podniky na Slovensku trpia nedostatkom talentu. Viaceré z nich sa preto pokúšajú prilákať talent zo zahraničia, no často nevedia zvoliť vhodné stratégie, prípadne zlyhávajú pri vytváraní prostredia, ktoré by talentovaných jednotlivcov motivovalo zostať.

Počas projektu na základe desk research-u a kvalitatívneho prieskumu zmapujete a navrhnete politiky, ktoré by Slovensko mohlo prijať, aby zvýšilo diverzitu v malých a stredných podnikoch, či kroky, ktoré by firmy samotné mali implementovať.

Môže byť zaujímavé pre odborníkov v oblastiach: business analýza, dátová analýza, verejná politika, behaviorálna ekonómia, psychológia, HR. 

 • Zlepši vnímanie zahraničného talentu v rámci verejnej mienky 

Verejná mienka smerom k cudzincom je na Slovensku častokrát negatívna a len 11 % Slovákov má s nimi denný kontakt. Posilnením pozitívnej komunikácie s verejnosťou a vyvrátením nepravdivých informácií môžeme prispieť k lepšiemu prijímania cudzincov na Slovensku a k boju proti xenofóbii.

Počas projektu navrhnete komunikačnú stratégiu, ktorá okrem iného zahrnie strategický naratív a komunikačné posolstvá na podporu pozitívneho obrazu zahraničného talentu na Slovensku. Pri tvorbe sa odporúča nadviazať na Komunikačnú stratégiu schémy pracovnej mobility pre SR (IOM, 2021).

Môže byť zaujímavé pre odborníkov v oblastiach: komunikácia a marketing, HR, sociológia, antropológia, psychológia, integrácia. 

 • Vytvor umelú inteligenciu schopnú merať výkonnosť vlády

Schopnosť vyhodnocovať opatrenia vlády obsiahnuté v textových dokumentov v rámci legislatívneho procesu vyžaduje prepojenie so strategickými dokumentmi obsahujúcimi a programami rezortov strategické/programové ciele a merateľné ukazovatele.   

Po vzore vyspelejších krajín (Škótsko, Holandsko, Švédsko), ktoré systematicky budovali systém merania výkonnosti vlády pracujeme na modernom systéme merania výkonnosti vlády ako súčasti „centra vládnutia“ aj na Úrade vlády SR v spolupráci s množstvom výskumníkov a študentov (stážistov) zo slovenských univerzít. Ponúkame možnosť zapojiť sa do dizajnu a infraštruktúrneho nastavenia modelu umelej inteligencie schopnej vyhodnocovať a klasifikovať opatrenia vlády podľa zadaných klasifikačných parametrov a prepájať opatrenia so strategickými dokumentmi a identifikovanými cieľmi zo strategických dokumentov a programov. 

Môže byť zaujímavé pre odborníkov v oblastiach: dátová analýza, umelá inteligencia, verejná politika, riadenie výkonnosti.  

Ako prebiehal fellowship v 2023:

Prvé kolo VAIA Innovation Fellowship so zameraním na dekarbonizáciu prebehlo v lete 2023. Skupina zložená z mladých ale aj skúsenejších odborníkov a odborníčok z Holandska, Veľkej Británie, Francúzska a Nórska pre VAIA vypracovala štúdiu o tom ako aplikovať koncept Living Labs na Slovensku. Materiál sa naďalej používa pri zvyšovaní povedomia o téme a potrebných ďalších krokov medzi aktérmi na národnom aj medzinárodnom fóre. V rámci programu sa účastníci stretli a komunikovali s rôznymi relevantnými aktérmi, vrátane predsedu vlády a vysokých predstaviteľov ministerstva životného prostredia a hospodárstva či samosprávy. 

Galéria z VAIA Innovation Fellowship 2023

IMG_3558
IMG_3588
Photo 10-07-2023, 11 03 01
IMG_2173
IMG_2178
IMG_2305
IMG_2311

Prečo si vybrať nás: 

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu.  Túto úlohu VAIA plní cielenou prácou s talentom a budovaním inovatívneho prostredia, v ktorom verejné zdroje férovo a nebyrokraticky investujeme do oblastí s najväčším potenciálom zlepšiť kvalitu života na Slovensku aj vo svete. 

Akú pridanú hodnotu vďaka VIF-u získaš:

 • reálna príležitosť ovplyvniť verejnú správu a posunúť verejné politiky vpred, 
 • profesionálny network na Slovensku, 
 • hands-on spoznávanie zaujímavých organizácií a pracovných príležitostí, 
 • nezáväzné vyskúšanie si práce a života doma, 
 • skúsenosť s metodológiou inovačného šprintu a témou tvojho záujmu,
 • získanie prestížnej pozície „fellow” 

Koho hľadáme: 

 • žiješ v zahraničí alebo si sa odtiaľ v posledných 3 rokoch vrátil/a, 
 • si skúsený/á odborník/odborníčka (s päť alebo viac rokmi skúseností, resp. doktorátom) alebo ambiciózny/a junior/ka,
 • si veľkú časť marca a apríla časovo dostupný/á a ochotný/á venovať fellowshipu 4 dni fulltime práce do týždňa,
 • dokážeš priniesť nový pohľad, máš chuť zdieľať svoje know-how a učiť sa od iných členov a členiek tímu, 
 • si otvorený/á inovatívnym spôsobom práce a premýšľania a zároveň vieš spolupracovať v interdisciplinárnom tíme. 

Súčasné slovenské občianstvo nie je podmienkou, ale znalosť slovenského jazyka je požadovaná. Ak máš záujem o dlhodobejšiu prácu na VAIA, ale nespadáš do tejto skupiny, môžeš si pozrieť naše letné stáže a otvorené pracovné ponuky. 

Ako sa prihlásiť:

V prípade, že si sa v opise našich ideálnych kandidátov a kandidátok našiel/našla, vyplň prosím tento formulár a pošli nám svoj životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku) na email barbara.bacova@vlada.gov.sk do 21.1.2024. V prípade, že ťa posunieme do ďalšieho kola budeš pozvaná/ý na pohovor

Financované Európskou úniou – NextGenerationEU