Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. S úspešnými inovátormi o budúcnosti vzdelávania

S úspešnými inovátormi o budúcnosti vzdelávania

Ak chceme, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou, musíme sa vedieť chopiť každej dobrej príležitosti, inými slovami, byť iniciatívni a podnikaví. 

Aj preto sa 13. decembra 2023 konal v priestoroch VAIA workshop, na ktorom sme spolu s neziskovými organizáciami, ktoré dlhoročne a úspešne vzdelávajú mladých v tejto oblasti, hľadali charakteristiky toho, čo robí vzdelávanie inovatívnym a čo potrebujeme odovzdať mladým, aby sa stali iniciatívnymi, podnikavými a odvážnymi osobnosťami so schopnosťou presadiť sa v 21. storočí. 

Pod vedením facilitátorky Ľubice Lutz, ktorá sa po pôsobení v súkromnom sektore venovala vedeniu programu podnikavosti pre študentov strednej školy a dnes sa venuje tejto téme akademicky, účastníci absolvovali postupne niekoľko participatívnych aktivít. Poznatky, ktoré vyplynuli zo skupinových diskusií boli súčasťou ďalšej spoločnej práce. 

Tieto a ďalšie zistenia sa stanú súčasťou procesu tvorby jedného z opatrení Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, ktoré prinesie viac príležitostí na rozvoj mladej generácie.   

Jeho cieľom je priniesť každému žiakovi na Slovensku aspoň dvakrát za jeho školskú dochádzku skúsenosť s programom vzdelávania v iniciatívnosti a podnikavosti a tak v konečnom dôsledku podporiť vznik startupov a inovatívnych podnikov. 

Táto aktivita je len jednou z mnohých, ktorým sa venuje Oddelenie talentových politík – Talent unit – s cieľom systematicky pracovať na rozvoji talentu na Slovensku. 

Všetkým zástupcom neziskového sektora patrí vďaka za prácu, ktorú spolu s nami odviedli. 

IMG_9505
IMG_9512
IMG_9514
IMG_9519