Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Inovačnú výkonnosť Slovenska podporujeme aj cez zvýšenie pôsobnosti SARIO v zahraničí

Inovačnú výkonnosť Slovenska podporujeme aj cez zvýšenie pôsobnosti SARIO v zahraničí

V spolupráci so Slovak Investment and Trade Development Agency a Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic napĺňame ďalšie z opatrení Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030.

Do Nemecka, USA a Južnej Kórey budú už v najbližších mesiacoch pilotne vyslaní experti SARIO, ktorých hlavnou úlohou bude aktívne lákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou a prezentácia Slovenska ako vhodného investično-obchodného partnera pre perspektívne, inovatívne a rýchlo rastúce sektory.
 
Cieľom opatrenia je zo zdrojov Národnej stratégie VVI navýšiť kapacity SARIO za účelom zvýšenia miery prezentácie Slovenska v zahraničí a generovať investičné projekty a obchodné príležitosti priamo vo vybraných teritóriách.
 
Okolité krajiny už dlhodobo proaktívne „lovia investície,“ podľa potrieb lokálnych hodnotových reťazcov priamo v teritóriách, práve prostredníctvom zahraničných vyslaní. Napriek tomu, že SARIO dlhodobo podniká aktivity na generovanie investičných i obchodných príležitostí, takýmito vyslanými zamestnancami doposiaľ nedisponovalo.
 
Vyslaní experti SARIO budú v teritóriách v priamom kontakte so zahraničnými spoločnosťami a business komunitou a budú prezentovať Slovensko ako ideálnu lokalitu pre nové, sofistikované a technologicky vyspelé investičné projekty s vyššou pridanou hodnotou.
 
Pilotný program a jeho výsledky budú budúci rok vyhodnotené a zahraničné zastúpenie expertov SARIO sa bude v ďalších rokoch rozširovať do ďalších relevantných teritórií v západnej Európe či východnej Ázii.

Plnením tohto opatrenia priamo podporujeme zvýšenie investícií do výskumu a vývoja zo súkromných zdrojov a zároveň pomáhame prilákať vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia na Slovensko, čím napĺňame ciele Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Spoločne tvoríme Slovensko, ktoré si verí.