Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. 28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Bratislava, 14.03.2024 – Vo štvrtok sa uskutočnilo 28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI).

Hlavným bodom rokovania bolo schvaľovanie Predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2024 až 2026, ktorý na rok 2024 ráta s grantovými zdrojmi na výskum a inovácie vo výške viac ako 1 mld. EUR. Ako uviedol predseda RVVTI a podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku: „Našim spoločným cieľom je pripraviť ambiciózny a zároveň realistický plán, ktorý zabezpečí predvídateľné plánovanie výziev, grantových schém a projektov, ktoré budú synergicky podporovať výskum, vývoj a inovácie  v SR. Predbežný plán financovania vnímajme ako súčasť skladačky predvídateľného a stabilného prostredia a nástroj strategického plánovania.“

Rada sa taktiež venovala pripravovanému Kódexu vedeckej integrity a etiky na Slovensku, ktorý bude predmetom schvaľovania Rady a vlády SR. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie a zabezpečiť dodržiavanie etických požiadaviek na výskum a vývoj, ako aj k predchádzať neetickému a nečestnému konaniu v oblasti VaV. Tento kódex bude záväzný pre všetkých odborných vedeckých a akademických pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, ako aj pre všetky štátne alebo súkromné organizácie vstupujúce do spolupráce v tejto oblasti.

Okrem schválenia Plánu zasadnutí RVVTI na rok 2024, boli členovia informovaní o stave implementácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií.

Kontakt pre viac informácií: 

Radka Lacová 

Komunikačný špecialista VAIA 

radka.lacova@vlada.gov.sk 

+ 421 2 209 25 892