Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Superodpočet má mať stabilné miesto medzi vládnymi nástrojmi podpory výskumu a vývoja

Superodpočet má mať stabilné miesto medzi vládnymi nástrojmi podpory výskumu a vývoja

Bratislava, 15. marca 2024 – VAIA v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vyhodnotili schopnosť daňového nástroja – superodpočtu motivovať firmy k dodatočným investíciám do výskumu a vývoja. 

Analýza slúži ako dátový podklad k opatreniu Národnej stratégie VVI s názvom reformovanie superodpočtu na výskum a vývoj, na ktorom aktuálne pracuje VAIA a MF SR v rámci pracovnej skupiny so zástupcami súkromného sektora.

„Superodpočet patrí medzi najjednoduchšie nástroje štátu na systematickú podporu podnikových investícií do výskumu a vývoja. Jeho výhodou sú najmä jednoduché administratívne podmienky pre firmy aj štát,“ uvádza podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec. Spoločnosti podnikajúce na území Slovenska si môžu pri uplatnení superodpočtu odpočítať dodatočných 100% vlastných výdavkov na výskum a vývoj od základu dane. Superodpočet využívalo v roku 2022 okolo 500 firiem, ktoré čerpali daňové zvýhodnenie v objeme 44 mil. eur.

Cieľom tohto zvýhodneného daňového režimu je motivovať firmy vynakladať viac prostriedkov na výskum a vývoj, tvoriť pracovné miesta pre výskumných pracovníkov, ako aj zvyšovať celkovú konkurencieschopnosť Slovenska. Ak Slovensko ašpiruje na ekonomiku so silnou inovačnou výkonnosťou, kritická masa medzinárodne úspešných domácich firiem musí byť jej nevyhnutnou súčasťou.

Hlavné zistenia analýzy:

  1. Na Slovensku jedno euro daňovej úľavy prináša dodatočné priemerné investície firiem takmer za 1,5 eura. Najviac dodatočných investícií vďaka superodpočtu prinášajú najmä veľké a stredné firmy realizujúce aplikovaný výskum.
  2. Nižšia schopnosť superodpočtu priniesť dodatočné investície do výskumu a vývoja na úrovni malých firiem indikuje nevhodný dizajn pre túto veľkostnú kategóriu. Na úrovni malých firiem je superodpočet potrebné vnímať ako investíciu do budúcnosti, ktorá zvyšuje šance malej inovatívnej firmy stať sa strednou a neskôr veľkou korporáciou.
  3. Od roku 2015, firmy využívajúce superodpočet investovali do výskumu a vývoja približne 2,3 mld. eur. Z toho 304,3 mil. eur predstavovali dodatočné investície, ktoré by sa bez podpory superodpočtu neudiali.
  4. Superodpočet prináša najvyššiu návratnosť pre verejné financie pri sadzbe 100 %. S vyššou sadzbou superodpočtu sa dodatočné investície na 1 euro daňovej úľavy postupne znižujú.

Odporúčania analýzy:

  • Odstrániť dnešné obmedzenia na dodávky služieb a nehmotných výsledkov výskumu a vývoja od externých dodávateľov, ktoré sú čoraz viac využívané vo výskumno-inovačných projektoch, čo podporí najmä malé a stredné firmy.
  • Za účelom zvýšenia počtu malých inovatívnych firiem a ich inovačnej výkonnosti odporúčame upraviť dizajn superodpočtu tak, aby bol pre ne dostupnejší. Odporúčame ho umožniť čerpať aj pre firmy v strate a to s maximálnym limitom 20 až 50 tis. eur na firmu.

Aktuálny dizajn superodpočtu vytvára priestor pre veľké jednorazové negatívne vplyvy na plnenie dane z príjmov, ktoré neodpovedajú reálnym investíciám do výskumu a vývoja vo firme. Za účelom zmiernenia jednorazových vplyvov navrhujeme maximálnu daňovú úsporu 4,2 mil. eur na firmu pri dnešnej sadzbe 100 %, čo zodpovedá zvýhodnenej investícií v objeme 20 mil. eur.

Pri diskusii o výške sadzby odporúčame zachovať najmä stabilitu nastavenia superodpočtu, aby si firmy mohli dlhodobo plánovať svoje investície do výskumu a vývoja, ktoré sú kľúčové aj z pohľadu realizácie dodatočných investícií.

Analýzu “Ako (ne)zdaňovať pokrok” si môžete prečítať na tejto stránke.

Kontakt pre viac informácií: 

Radka Lacová 

Komunikačný špecialista VAIA 

radka.lacova@vlada.gov.sk 

+ 421 2 209 25 892