Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Prezident Európskej rady pre inovácie sa stretol s inovačnou špičkou Slovenska

Prezident Európskej rady pre inovácie sa stretol s inovačnou špičkou Slovenska

(Bratislava, 5. apríla 2024) – Prezident Európskej rady pre inovácie (EIC), Michiel Scheffer navštívil Slovensko, aby s kľúčovými partnermi z verejného a súkromného sektora diskutoval o skúsenostiach slovenských inovátorov s týmto prestížnym európskym programom s financovaním vo výške 10 miliárd eur.

Slovensko sa už môže pochváliť vysoko inovatívnymi firmami, ktoré obstáli v celoeurópskej konkurencii ako sú firmy Powerful Medical či Glycanostics, Ltd. Firma Powerful Medical, ktorá využíva umelú inteligenciu na zefektívnenie diagnostiky kardiovaskulárnych chorôb, len nedávno získala prestížny grant a investíciu EIC Akcelerátor vo výške až 7,5 milióna eur.

Kľúčovou témou stretnutia s investormi a žiadateľmi o financovanie z EIC bola preto výmena skúseností s grantovými schémami EIC a identifikácia faktorov, ktoré by mohli zvýšiť  úspešnosť slovenských firiem v programe. Viaceré európske krajiny napríklad využívajú domáce certifikované akceleračné programy, ktorých firmy sú v EIC posudzované prednostne.

“Slovensko považuje EIC za významný nástroj podpory rozvoja vysoko inovatívnych firiem. Preto  realizujeme viacero opatrení na zvýšenie synergií s EIC. Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti boli podporené projekty, ktoré získali Seal of excellence v rámci EIC. Aktuálne pripravuje pilotný transfer zdrojov z Programu Slovensko práve do EIC. Tieto zdroje budú určené len pre domáce subjekty, ktoré sa budú zapájať do EIC,” uvádza podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.

So zástupcami verejnej správy diskutoval prezident EIC o tvorbe národných politík, ktoré by mali pozitívny vplyv na zvyšovanie účasti slovenských výskumných organizácií a firiem v programoch EIC. “Slovensko zatiaľ nedosahuje svoj potenciál v programoch EIC, pričom dôvodom nemusí byť len nízka kvalita projektov. V hodnotiacom procese EIC Akcelerátor je dôležité preukázať schopnosť pritiahnuť súkromných investorov, čo je v podmienkach slovenského kapitálového trhu náročné. Máme v rukách viacero opatrení, ktorými by sme mohli investovanie do domácich prelomových technológií podporiť,” uviedla generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority Michaela Kršková, ktorá je zároveň členkou poradnej rady EIC.

V rámci prezentácie slovenského aplikovaného výskumu sa so svojou prácou predstavilo Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass, európska špička v oblasti výskumu skla a keramiky. Centrum vzniklo v roku 2017 za podpory programu Horizont 2020 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Záver dňa patril návšteve inovatívnych firiem: MultiplexDX – prvá slovenská firma, ktorá získala grant EIC Accelerator na vývoj presnejšej diagnózy rakoviny prsníka a firma GOSPACE Labs – slovenský technologický startup prinášajúci revolučný prístup k mestskému parkovaniu, ktorý získal financovanie vďaka prestížnemu národnému oceneniu Seal of Excellence, a taktiež bol podporený z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

 

Kontakt pre viac informácií: 

Radka Lacová
Komunikačný špecialista VAIA 
radka.lacova@vlada.gov.sk 
+421 2 209 25 892 

d9b59b09-2487-449a-b998-0ee3c69b10b4
2dc95a2d-2e37-4554-8da4-20f5c7812d39
d6b7acc8-2d6a-4abf-a809-c37083dd13b2