Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Až 42 nových projektov na podporu medzinárodnej spolupráce a zapojenia Slovenska do programu Horizont Európa

Až 42 nových projektov na podporu medzinárodnej spolupráce a vyššiu mieru zapojenia Slovenska do programu Horizont Európa

Vo výzve Matching granty k zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa odoslala výskumná agentúra prvých 37 oznámení o splnení podmienok v celkovej výške takmer 5,06 mil. €.

Cieľom výzvy je podporiť výskumné inštitúcie, ktoré sa venujú základnému alebo priemyselnému výskumu či experimentálnemu vývoju a participujú v projektoch Horizontu 2020 a Horizontu Európa. Môže ísť o komplementárne financovanie bežiacich európskych projektov alebo o financovanie projektov, ktoré boli ukončené maximálne pred jedným rokom.

Vo výzve Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” bolo Výskumnou agentúrou odoslaných prvých 5 oznámení o splnení v celkovom objeme 2,79 mil. €.

Cieľom výzvy je podporiť kvalitné projekty, ktoré boli úspešne vyhodnotené v rámci programu Horizont Európa, pričom získali známku excelentnosti (Seal of Excellence), ale z dôvodu nedostatku finančných zdrojov neboli podporené zo strany Európskej komisie.