Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Eye of Europe: medzinárodné cvičenie spojilo odborníkov na prognózovanie budúcnosti z viac ako 12 krajín 

Eye of Europe: medzinárodné cvičenie na Slovensku spojilo odborníkov na prognózovanie budúcnosti z viac ako 12 krajín

(Bratislava, 31.05.2024) V dňoch 21.  24. mája 2024  sa na pôde Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) v Bratislave uskutočnilo štvordňové medzinárodné podujatie konzorcia Eye of Europe ovyužívaní foresightu, teda prognózy možných budúcností pri tvorbe verejných politík a výskumno-inovačných stratég

Úvod stretnutia odštartovalo  školenie zamerané na priblíženie konceptu a metodológiu tzv. foresightu, teda prognózy vývoja budúcnostiParticipanti v ďalších dňoch pokračovali zdieľaním skúseností na rôznych workshopoch a záver cvičenia patril plánovaniu ďalších aktivít foresight komunity. Okrem nových kontaktov a poznatkov zástupcovia VAIA nadobudli  nové zručnosti, využiteľné pri aktualizácii Stratégie inteligentnej špecializácie RIS3.

Ak sa chcete stať súčasťou slovenskej komunity pre foresight vo VVI, vyplňte prosím formulár na tomto linku a koordinátori projektu vo VAIA Vás budú informovať o príležitostiach zapojenia sa do aktivít projektu.

Iniciatíva Eye of Europe  

Eye of Europe alebo „Oko Európy“ je iniciatíva zameraná na spájanie odborníkov na prognózovanie výskumu a inovácií v rámci Európskej únie. Jej cieľom je predvídať, skúmať a spoluvytvárať budúce cesty v oblasti výskumu a inovácií (VaI) v celej Európe. Cieľom tohto projektu financovaného Európskou komisiou je vytvoriť silnú komunitu prognózovania výskumu a inovácií, ktorá zahŕňa odborníkov, tvorcov politík a občanov so záujmom o štúdium budúcnosti. 

Foresight je systematický, participatívny a multidisciplinárny prístup k skúmaniu a predvídaniu budúceho vývoja a jeho potenciálnych vplyvov. Jeho cieľom je poskytnúť informácie pre rozhodovanie a strategické plánovanie prostredníctvom identifikácie nových trendov, príležitostí, výziev a neistôt.  

Ako na tvorbu nadčasových politík? 

Predvídanie v tvorbe politiky je strategický prístup, ktorý zahŕňa predvídanie a prípravu na budúci vývoj, výzvy a príležitosti. Využíva rôzne metódy a nástroje na predvídanie rôznych budúcich scenárov, čo tvorcom politík umožňuje navrhovať robustnejšie, prispôsobivejšie a do budúcnosti orientované politiky. 

Princípy foresightovej metodológie predstavili Juha Kaskinen, Mikkel Knudsen a Ville Lauttamäki z Finland Futures Research Center. V rámci Európy patrí toto centrum k priekopníkom vo využívaní foresightu vo verejnom sektore. 

Predpoklady pre úspešný foresight:

 • znalosť témy zapojenie čo najširšieho počtu aktérov
 • podpora zo strany manažmentu
 • transparentnosť
 • komunikácia  projektu

V rámci metodológie prevažujú kvalitatívne výskumné metódy ako je metóda Delphi (proces v ktorom, štruktúrovaná skupina odborníkov odpovedá na viaceré kolá dotazníkov, pričom ich odpovede sú po každom kole agregované a zdieľané, čo umožňuje úpravu názorov na základe skupinovej odpovede), či expertné rozhovory. Foresight  využíva tiež kvantitatívne metódy, akými sú zber  či analýza už existujúcich dát. 

Prekážky úspešného foresightu:

 • časová a finančná náročnosť
 • nedostatok dôvery zo strany manažmentu
 • problematická implementácia výsledkov
 • systematický odpor ku zmenám

Výmena informácií a zdieľanie najlepších skúseností  

Druhá časť podujatia bola venovaná praktickým skúsenostiam jednotlivých krajín s využívaním foresightu.  Účastníkov najviac zaujali  najmä ukážky fínskeho ekosystému, švédsky špekulatívny dizajn a ambície európskeho konzorcia Eye of Europe. 

Fínsko ako európsky foresightový líder 

Zdrojom inšpirácie pre každého foresightového nadšenca je bezpochyby Fínsko, ktorej závažná ekonomická kríza zo začiatku 90. rokov bola impulzom pre podporu vývoja, výskumu a inovácií.  

Súčasťou tejto vlny inovatívnosti bolo aj preniknutie princípov foresightu do verejného, akademického, ale aj súkromného sektora. Inšpirácia fínskeho príkladu spočíva hlavne v tom, že foresight sa stal jedným z princípov uvažovania a konania vo verejnom priestore.  

Švédski architekti budúcnosti 

Idealistickejšiu, no o to zaujímavejšiu víziu predstavila švédska spoločnosť Vinnova. Tá pracuje s tézou, že foresight musí brať do úvahy inherentnú neistotu z budúcnosti plynúcu z exponenciálneho rastu technológií a ich otázneho vplyvu. 

Vinnova sa preto venuje tzv. špekulatívnemu dizajnu, ktorý predstavuje možné scenáre budúcnosti, pričom sa riadi filozofiou toho, že foresight má v prvom rade vzbudiť emóciu. Dobrou ukážkou toho je ich nedávny projekt, ktorý ukazuje, ako klimatická zmena mohla ovplyvniť značenie v mestách.

Hľadanie budúcností 

Práve vyššie spomenuté kreatívne myslenie o budúcnosti sa počas podujatia opakovane precvičovalo v skupinových cvičeniach. Celkovo štyri rôznorodé skupiny si trénovali foresightové myslenie v budovaní scenárov budúcnosti v kontexte vývoja personalizovanej medicíny, budúcnosti autonómnej dopravy, rozvoja vodíka či obývania Marsu. 

Budúcnosť európskeho foresightu  

Bohaté štvordňové podujatie bolo ukončené zasadnutím členov konzorcia Eye of Europe (Česko, Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, Grécko a ďalší). Toto záverečné fórum bolo zamerané na plánovanie Ďalších aktivít a výskumných podujatí zameraných napríklad na budúcnosť individuálnej identity v rámci systému demokracie. 

Stretnutie v Bratislave odštartovalo sériu stretnutí Eye of Europe. Najbližšie sa konzorcium stretne v Budapešti a o rok v máji 2025 sa európska foresightová komunita zíde vo Viedni.