Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Slovenská akadémia vied dostane 55 miliónov na zvýšenie kvality slovenského výskumu

55 miliónov pre SAV: Stabilné financovanie prispeje k zvýšeniu kvality výskumu

(Bratislava, 1.7.2024) – V rámci aktualizácie Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (VVaI), vláda SR schválila navýšenie financovania Slovenskej akadémie vied o takmer 55 miliónov eur. 

Cieľom navýšenia tohto financovania na roky 2024-2026 je zabezpečiť stabilné a predvídateľné financovanie verejných výskumných inštitúcií, ktoré prispeje k zvýšeniu kvality a konkurencieschopnosti slovenského výskumu. 

Z balíka 55 miliónov eur dostane SAV už v tomto roku 12,5 miliónov eur, čo predstavuje 10-percentný nárast oproti pôvodne plánovanému rozpočtu. Ide o prostriedky, ktoré už boli z rozpočtu vyčlenené na plnenie opatrení Národnej stratégie VVaI do roku 2030. 

Zdroje použité na dodatočné financovanie sú určené na: 

 • tzv. výkonnostné zmluvy, 
 • podporu strategických priorít a  
 • rozvoj infraštruktúry SAV. 

Výkonnostné zmluvy sú novinkou a ich cieľom je motivovať ústavy SAV k zlepšovaniu v oblastiach ako: 

 • Excelentné vedecké výstupy 
 • Spolupráca so súkromnými firmami  
 • Zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce 
 • Internacionalizácia výskumného prostredia 
 • Propagácia výsledkov výskumu  

Navýšením finančných prostriedkov pre SAV napĺňame míľnik Národnej stratégie vedy, výskumu a inovácií, kde sme sa zaviazali zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 2% HDP do roku 2030. Zvýšením kvality inštitúcie zároveň prispievame k internacionalizácii a konkurencieschopnosti slovenskej vedy a výskumu, ktorá bude atraktívna nielen pre domáci, ale aj zahraničný talent.  

V rámci investície do rozvoja infraštruktúry chystá SAV modernizáciu areálu na Patrónke v Bratislave. Víťazný návrh urbanistickej súťaže z dielne Studio Egret West má ambíciu transformovať areál na moderný a otvorený vedecký kampus a vytvoriť tak centrum inovatívnych a prelomových nápadov, ktoré bude dostupné aj verejnosti.