Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Prestížny NATO akcelerátor “DIANA” spustil výzvu Challenges pre najinovatívnejšie projekty aj zo Slovenska

Prestížny NATO akcelerátor “DIANA” spustil výzvu Challenges pre najinovatívnejšie projekty aj zo Slovenska

(Bratislava, 3.7.2024) – Slovenskí inovátori z oblastí infraštruktúry, logistiky, energetiky, bezpečnosti údajov, snímania a zdravia sa môžu zapojiť do prestížneho akceleračného programu NATO DIANA.

Prestížny akceleračný program NATO DIANA vyhlásil súťažnú výzvu s cieľom podporiť nové prelomové technológie a ich dvojaké využitie, teda civilné a obranné.

V roku 2024 sa do výzvy môžu prihlásiť inovátori z oblastí: 

 • Kritická infraštruktúra a logistika (Critical Infrastructure and Logistics) 

Výzva Kritická infraštruktúra a logistika sa zameriava na bezpečnú a dôveryhodnú prevádzku kritickej národnej a medzinárodnej infraštruktúry, či globálnych dodávateľských reťazcov v rôznych oblastiach.

 • Energia a energetika (Energy and Power)

Výzva Energia a energetika je navrhnutá tak, aby nadväzovala na úspech výzvy Energetická odolnosť v roku 2023. Zameriava sa na zvýšenie odolnosti energie a výkonu v kontexte výroby, skladovania, distribúcie, obnovy, zberu a pohonu v rôznych oblastiach.

 • Bezpečnosť údajov a informácií (Data and Information Security)

V rámci výzvy Bezpečnosť údajov a informácií sa hľadajú technologické riešenia, ktoré uľahčujú tvorbu, využívanie, distribúciu a ochranu údajov vo viacdoménových prostrediach vrátane vesmíru, ktoré sa vyznačujú rôznorodosťou zariadení, komunikačných systémov, prevádzkových nastavení a prevádzkových koncepcií.

 • Snímanie a sledovanie (Sensing and Survelliance)

Výzva Snímanie a sledovanie vychádza z úspechu výzvy na snímanie a sledovanie v roku 2023 a rozširuje sa na všetky oblasti (pozemné, námorné, vzdušné, vesmírne a kybernetické).

 • Zdravie a výkonnosť (Human Health and Performance)

Výzva Ľudské zdravie a výkonnosť vyzýva na hľadanie riešení, ktoré zlepšia pochopenie a zlepšenie ľudského zdravia a pohody, a to tak fyzickej, ako aj psychickej, v rôznych operačných kontextoch vrátane vesmíru.

Previous slide
Next slide

Prierezové témy výzvy sú navrhnuté tak, aby podnecovali inovátorov k prepájaniu aplikácií a technológií v rôznych oblastiach.

 • Vesmír

Prierezová téma Vesmír predstavuje prostredie a oblasť s rozsiahlymi a do značnej miery nepreskúmanými hranicami s potenciálom pre vedecké objavy a technologické inovácie.

 • Odolnosť

Prierezová téma Odolnosť zdôrazňuje potrebu riešení a technológií, ktoré sú odolné voči zásahom a iným hrozbám.

 • Udržateľnosť

Prierezová téma Udržateľnosť je dôležitým prvkom zodpovedných inovácií a zdôrazňuje význam vývoja a zavádzania takých ekologických prevratných technológií a postupov, ktoré zabezpečujú dlhodobú životaschopnosť.

Víťazi budú pozvaní do akceleračného programu DIANA. NATO DIANA je organizácia Severoatlantickej aliancie, ktorá bola založená na vyhľadávanie a akceleráciu inovačných kapacít dvojakého použitia v rámci NATO. 

Uzatvorenie výzvy: 9. august 2024, 12:00 UTC 

Prihlásiť do výzvy sa môžete n na tomto odkaze: https://lnkd.in/dD63mxUA