Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Akčný plán Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030

Akčný plán Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030

Prehľad všetkých opatrení Akčného plánu a zodpovedných gestorov

Akčný plán je dôležitou súčasťou Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Dokument obsahuje súbor 91 opatrení na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktoré zodpovedajú jednotlivým kategóriám v Národnej stratégii.

Plné znenie Akčného plánu