Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I2

Kategória: Výzva I2

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – inovačné vouchery Aktuálna informácia pre žiadateľov, ktorí už podali žiadosť v tejto výzve Slovenská inovačná a energetická agentúra („SIEA“) oznamuje žiadateľom o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom výziev inovačné a digitálne vouchery z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, s...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery Aktuálna informácia pre žiadateľov, ktorí už podali žiadosť v tejto výzve Slovenská inovačná a energetická agentúra („SIEA“) oznamuje žiadateľom o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom výziev inovačné a digitálne vouchery z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, s...

„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce v znení zmeny č. 1 Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu...

Transformačné a inovačné konzorciá v znení zmeny č.1 Radi by sme informovali žiadateľov, ktorí predložili žiadosti do výzvy na Transformačné a inovačné konzorciá, že Výskumná a inovačná autorita (VAIA) začala proces odborného hodnotenia žiadostí. Žiadateľom bude zaslaná informácia, že ich žiadosť je v procese odborného hodnotenia. Ukončenie odborného hodnotenia žiadostí zahraničnými hodnotiteľmi sa podľa aktuálneho...