Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Výzva I3

Kategória: Výzva I3

Early stage granty v znení zmeny č. 1 Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov, a to prostredníctvom podpory interných inštitucionálnych schém na vysokých školách a Slovenskej akadémii vied. Prostredníctvom tejto výzvy získajú...

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja v znení zmeny č. 1 Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu prijímateľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej...

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu špičkových vedeckých tímov pod vedením excelentných výskumníkov so Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku. Cieľom výzvy...

Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4 Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu zameranú na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Výzva sa podľa fázy kariéry...

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných...

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine Termín otvorenia výzvy: 19.5.2022Termín uzavretia: 31.12.2022Max. výška podpory: 15 000 000 €Oprávnení žiadatelia: verejné výskumné inštitúcie, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývojMiesto realizácie: Celé...