Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Inovujeme Slovensko

Prečo Slovensko, ktoré si verí?

Našou víziou je Slovensko, ktoré si verí, v oboch významoch. Slovensko ako krajina, ktorá verí vo svoju schopnosť dosiahnuť ambiciózne ciele ale aj ako spoločnosť, v ktorej implicitne veríme občanom, inštitúciám a partnerom. 

Začiatkom milénia Slovensko dobiehalo západoeurópske ekonomiky vďaka investíciám vysoko produktívnych firiem zo zahraničia, ktoré hľadali nákladovú efektívnosť. Od úspechu tohto modelu rastu prešlo viac ako dvadsať rokov a jeho potenciál je takmer vyčerpaný.   Základom ďalšieho rastu je snaha diverzifikovať dnešný úzky profil nášho hospodárstva a integrovať výskum a inovácie naprieč všetkými sektormi. Je to jediný spôsob ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku.    

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií je víziou a akčným plánom ako túto transformáciu dosiahnuť. Jej cieľom je podporiť výskumníčky a výskumníkov, inovátorky a inovátorov, podnikateľky a podnikateľov vybudovaním predvídateľného systému, ktorý reaguje na ich potreby, zjednodušuje ich prácu a vytvorí im priestor na excelentnosť a pozitívny ekonomický a spoločenský dopad.  

Základným stavebným blokom stratégie je dôvera. Systematickým zvyšovaním dôvery naprieč inovačným ekosystémom dokážeme presunúť inovácie z okraja do centra slovenskej ekonomiky. Víziou tejto stratégie je preto Slovensko, ktoré si verí.

Naše ciele

Posunúť Slovensko z 24. na 14. priečku v Európskom inovačnom rebríčku

Zvýšiť podiel investícií súkromného sektora do vedy, výskumu a inovácií z 0,5% na 1,2% HDP

Zvýšiť dôveru a spoluprácu naprieč výskumným a inovačným ekosystémom

Ako to dosiahneme:

Investujeme do kvalitného systému. 

Popri nevyhnutnom zvýšení prostriedkov do výskumu, vývoja a inovácií musíme zmeniť systém ich prerozdeľovania a investovania. Hlavné ciele sú zefektívňovanie koordinácie, vyjasnenie kompetencií a zjednodušenie procesov. Súčasný systém potrebujeme zreformovať, aby sme následne mohli nastaviť adekvátne financovanie výskumu, vývoja a inovácií z rôznych zdrojov. 

Vybudujeme koncentráciu talentu.

Výskumnému a inovačnému ekosystému sa bude dariť iba vtedy, ak bude naplnený kvalitným a strategicky dôležitým talentom zo Slovenska aj zahraničia. Hlavné ciele sa zaoberajú lákaním, motiváciou a prípravou domáceho aj zahraničného talentu a cieleným zvyšovaním kvality života a práce v slovenských mestách, v ktorých sa drvivá väčšina zdrojov na výskum a inovácie koncentruje.

Strategicky nasmerujeme zdroje a úsilie. 

Slovensko je malá, silne priemyselná krajina. Nemá dostatočnú koncentráciu talentu a zdrojov na to, aby sa mohla sústrediť na všetko. Preto si musí vybrať niekoľko oblastí, ktoré rozvinieÚlohou stratégie je nastaviť robustný mechanizmus, ktorý vo výsledku pomôže identifikovať konkrétne a jednoznačné smerovanie Slovenska.