Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie je hlavným koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti výskumných a inovačných politík.

Medzi hlavné úlohy Rady patrí:

  • zabezpečovať jednotnú tvorbu politík a medzirezortnú koordináciu,
  • koordinovať úlohy vyplývajúce z Národnej stratégie  a dohliadať na jej plnenie,
  • monitorovať a analyzovať politiky na Slovensku a v zahraničí,
  • poskytovať vláde odporúčania na relevantné reformy a opatrenia, vrátane politík riadenia a financovania.

Kompetencie rady definuje štatút, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 460/2022 z 13. júla 2022 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.

Členovia

Rada má celkom pätnásť členov a vedie ju podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Stálymi členmi okrem neho štyria ministri (MF, MIRRI, MŠVVaŠ, MH) a desať nezávislých expertov na výskum a inovácie.

Prof. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.

Výskumníčka, SAV
Neuroimunologický ústav

Expertíza: neuroimunológia, biomedicína

Ing. Juraj Girman

Predseda správnej rady, Košice IT Valley

Expertíza: IT, telekomunikácie, softvérový vývoj

Ing. Martin Jančo

Viceprezident, Zväz automobilového priemyslu

Expertíza: automotive, logistika, inovácie

Prof. Martin Kahanec, PhD.

Profesor, vedúci Katedry verejnej politiky, Central European University

Expertíza: sociálne vedy, ekonómia, verejná politika

Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Výskumníčka, Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach

Expertíza: psychológia, medicína

Mgr. Jiří Nantl, L.L.M.

Náměstek ministra školstva ČR

Expertíza: reforma vzdelávania, vedná politika, manažment výskumných a vedeckých inštitúcií

Ing. JUDr. Marián Porvažník, Mjur.

CEO Vacuum Group

Expertíza: Rizikový kapitál, legislatíva, startupy,
fintech

Pavol Povala, MA, PhD.

Co-Head of Investment Research, Norges Bank Investment Management (NBIM)

Expertíza: alokácia aktív, makroekonómia, monetárna
politika, navrhovanie a implementácia verejných politík 

Dr. Ing. František Simančík

Člen predsedníctva a výskumník, SAV – Ústav materiálov a mechaniky

Expertíza: materiály, strojárske technológie, obnoviteľné zdroje energie

Andrea Žitná, MBA, Mphys.

Partnerka a líderka tímu pre zdravotnícke technológie, Investičný fond Speedinvest

Expertíza: rizikový kapitál, investovanie, startupy

Dokumenty

Archív zasadnutí Rady