Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Novinky z Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie má za sebou prvé zasadnutie v novom zložení

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie má za sebou prvé zasadnutie v novom zložení 10 expertných členov a 4 zástupcov ministerstiev pod vedením predsedu vlády SR.

Na prvom zasadnutí pod dohľadom notárky prebehlo žrebovanie členov štyroch členov, ktorým sa skrátilo funkčné obdobie zo štyroch na dva roky. Týmto opatrením sa snažíme do fungovania Rady vniesť kontinuitu.

Rada vlády rokovala najmä o novej Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 a  Akčnom pláne implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2022 – 2025. Oba dokumenty Rada schválila s pripomienkami. Národnú stratégiu čaká schválenie vládou SR už v najbližších týždňoch.

Detailný zápis z rokovania Rady vlády, vrátane pripomienok k Národnej stratégii, je dostupný TU.

Rada po zasadnutí schválila per rollam Národnú stratégiu duševného vlastníctva v gescii Úradu priemyselného vlastníctva. Národná stratégia duševného vlastníctva je uceleným strategickým dokumentom pre rozvoj ochrany duševného vlastníctva v SR, ktorý mapuje a hodnotí stav ochrany duševného vlastníctva v SR, predstavuje kľúčových aktérov a navrhuje možnosti ďalšieho postupu smerujúceho k posilneniu ochrany duševného vlastníctva v SR.

Pre ďalšie aktuálne informácie o činnosti Rady vlády a Koordinačnej platformy sledujte web VAIA a registrujte sa do nášho newsletttera TU.