Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Slovensko splnilo míľnik z plánu obnovy. Na výskum a vývoj pôjde ročne z rozpočtu 1 miliarda eur.

Slovensko splnilo ďalší míľnik z plánu obnovy. Na výskum a vývoj pôjde ročne z rozpočtu 1 miliarda eur.

Vláda SR schválila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030, čím sme splnili ďalší míľnik plánu obnovy. Stratégia počíta so zvýšením výdavkov aj nasmerovaním zdrojov k vyššej kvalite a spoločenskému dopadu.

Bratislava, 29. marec 2023 – Slovensko má po rokoch víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života pomocou investícií a reforiem v oblasti výskumu, inovácií a talentu.

Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť predvídateľné financovanie do kvalitného systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na perspektívne projekty. Druhou oblasťou je rozvoj, lákanie a udržanie talentov zo Slovenska aj zahraničia. Nakoniec stratégia navrhuje nástroje ako uprednostniť oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať.

„Slovensko má dostatok talentov a nápadov, aby sme boli modernou a úspešnou krajinou. Dôležité sú však podmienky, ktoré im vytvoríme, aby sme ich podporili. Zatiaľ sa v podpore vedy a výskumu nachádzame na konci inovačných rebríčkov. Máme nedostatočné financie a systémy, ktoré originálne myšlienky brzdia. Som presvedčený, že schválená stratégia bude jasným plánom toho ako to zmeniť,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

Súčasťou Národnej stratégie je Akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami, ktorý sa už sčasti napĺňa. V súčasnosti prebieha revízia verejných výdavkov a systému na vedu a výskum. Mal by sa znížiť počet agentúr, ktoré sa vede venujú, čo zníži aj administratívu a byrokraciu. Výzvy na projekty budú hodnotiť aj zahraniční hodnotitelia, čo zvýši kvalitu posudzovania. Cieľom opatrení je výrazné zjednodušenie štátnej podpory vedcov a inovátorov.

„Národná stratégia sa úprimne usiluje o systémovú zmenu podpory vedy a inovácií na Slovensku. Na jej vzniku sa podieľalo viac ako sto kľúčových subjektov a množstvo jednotlivcov z vedecko-výskumného a inovačného prostredia. Veríme, že v oblasti vedy a inovácií dosiahneme posun, ktorý priláka talenty a zlepší kvalitu života na Slovensku,“ hovorí Michaela Kršková, prvá Chief Innovation Officer slovenskej vlády a generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), ktorej tím Národnú stratégiu vypracoval.

Na výskum, vývoj a inovácie pôjde viac peňazí a financovanie bude predvídateľné vďaka novému efektívnemu systému. Do roku 2030 sa budú výdavky na tieto oblasti postupne navyšovať na úroveň 1 miliardy EUR  zo štátneho rozpočtu, čo spolu so súkromnými investíciami znamená výdavky na úrovni 2% HDP. Cieľom je zvýšiť výdavky štátu a mobilizovať investície zo súkromného sektora. V dlhodobom horizonte sa tieto investície slovenskej spoločnosti vrátia viac ako dvojnásobne.

O VAIA

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Úrad vlády SR

Celé znenie stratégie: