Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktualita
 3. Vláde vo výskume a inováciách radí expertná rada

Vláde vo výskume a inováciách radí expertná rada

Článok je súčasťou série textov, v ktorých predstavujeme prácu a hodnoty VAIA.

Prečo potrebujeme Radu vlády pre vedu, techniku a inovácie? 

Slovensko má od roku 2022 novú Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Vznikla v reakcii na prudké zaostávanie Slovenska vo všetkých relevantných ukazovateľoch inovačnej výkonnosti a nízku efektivitu verejných politík na podporu špičkového výskumu či prostredia priateľského k inováciám. Po vzore podobných orgánov v zahraničí je Rada hlavným koordinačným a poradným orgánom slovenskej vlády v oblasti výskumných a inovačných politík.

Medzi hlavné úlohy Rady patrí:

 •       poskytovať vláde odporúčania na relevantné reformy a opatrenia, vrátane politík riadenia a financovania.
 •       dohliadať na efektívne a transparentné využívanie stoviek miliónov eur určených na výskum a inovácie
 •       koordinovať plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie,
 •       koordinovať spoluprácu celého inovačného ekosystému – od výskumníkov až po priemysel,
 •       monitorovať a analyzovať politiky na Slovensku a v zahraničí.

Kompetencie rady definuje štatút, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 460/2022 z 13. júla 2022 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.

Ako Rada vznikla a kto sú jej členky a členovia?

Nominácie na členov Rady predkladali na základe verejnej výzvy Úradu vlády SR subjekty verejného, súkromného a neziskového sektora pôsobiace vo výskume a inováciách. V rámci výzvy bolo nominovaných celkovo 75 kandidátov z akademického, podnikateľského a neziskového sektora. S cieľom zabezpečiť nezávislosť a kvalitu hodnotenia, predseda vlády SR zriadil šesťčlennú nezávislú hodnotiacu komisiu, zloženú z expertov v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a rizikového kapitálu relevantných pre posúdenie predložených nominácií, so zreteľom na:

 1. excelentnosť kandidáta;
 2. medzinárodné skúsenosti kandidáta;
 3. štruktúry ekonomiky SR;
 4. oblasti inteligentnej špecializácie (inteligentný priemysel, mobilita, digitálna transformácia, verejné zdravie, zdravé potraviny, životné prostredie).

Expertná hodnotiaca komisia na základe bodov udelených jednotlivým kandidátom a spoločnej diskusie vytvorila pre predsedu vlády SR zoznam 20 odporúčaných kandidátov pre členstvo v Rade. Následne vláda schválila na návrh predsedu vlády 10 z týchto odporúčaných kandidátov. Nová rada má pätnásť členov a jej členmi sú teda desiati významní odborníci v oblasti výskumu a inovácií, štyria ministri a predseda vlády.  

Medzi členky a členov Rady patria napríklad výskumník v oblasti materiálového výskumu či výskumníčka v oblasti verejného zdravia, investorka do digitálnych zdravotníckych technológií pôsobiaca v rakúsko-americkom investičnom fonde, manažér úspešného českého technologického inštitútu CEITEC alebo špičkový slovenský ekonóm pôsobiaci na viedenskej Stredoeurópskej univerzite (CEU).Kompletný zoznam členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie nájdete tu: https://vaia.gov.sk/o-nas/rada-vlady-sr-pre-vedu-techniku-a-inovacie/.

 Mohlo by Vás tiež zaujímať: