Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Vyhlásili sme najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti

Vyhlásili sme najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti

   Cieli na projekty s ambíciou transformovať kľúčové sektory ekonomiky

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila najväčšiu výzvu na podporu výskumu a inovácií z prostriedkov Plánu obnovy: Transformačné a inovačné konzorciá (TIK) v celkovom objeme 89,94 mil. eur.  

„V rámci tejto výzvy podporíme transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, pričom témy a zameranie projektov budú definovať samotní žiadatelia. Zároveň chceme podporiť preberanie medzinárodných štandardov a najlepšej praxe zo zahraničia a aj preto bude musieť byť súčasťou konzorcia minimálne jeden excelentný zahraničný partner,“ uviedol predseda vlády SR Ľudovít Ódor. 

„Tému výskumu, vývoja a inovácií vnímam ako jednu z kľúčových oblastí pre budovanie konkurencieschopnosti Slovenska. V rámci plánu obnovy sa v tejto téme presadili dve dôležité reformy – reforma Slovenskej akadémie vied a reforma riadenia, hodnotenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií. Som rada, že sa aj v tejto oblasti presúvame z reformnej do investičnej fázy. Do výskumu, vývoja a inovácií poputuje z plánu obnovy viac ako pol miliardy eur vo forme grantov a návratných investícií. Najbližšie týždne a mesiace budú preto bohaté na inovačné výzvy, k už vyhláseným šiestim výzvam, pribudne  ďalších 15 za vyše 300 miliónov eur,“ uviedla podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková. 

Zameranie žiadostí 

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho počtu tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií, ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia. Tieto konzorciá majú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze, teda od základného výskumu až po inovácie. 

Konzorciá by mali byť založené na základe organicky vznikajúcich väzieb a partnerstiev a generovať reálne výsledky spolupráce v podobe konkrétnych riešení domácich ekonomických a spoločenských problémov. Cieľom je tiež významne mobilizovať súkromné investície a budovať dlhodobé spolupráce hráčov z rôznych sektorov. 

Súčasťou transformačných a inovačných konzorcií musí byť  

  • minimálne jedna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia, 
  • minimálne jeden zástupca podnikateľského sektora,
  • minimálne jeden excelentný zahraničný partner (verejný alebo súkromný subjekt). 

Financovanie, hodnotenie a časový rámec výzvy 

Na jeden projekt sa predpokladá alokácia vo výške 10 až 15 miliónov eur (bez DPH). Vzhľadom na celkovú výšku výzvy pôjde o podporu pre maximálne 8 projektov. 

Miera spolufinancovania vlastnými zdrojmi závisí od typu partnera a jeho veľkosti a môže predstavovať 0 až 60 %. 

Celý proces výberu a hodnotenia projektov bude postavený na medzinárodnom hodnotení expertmi zo zahraničia, medzinárodným expertným panelom a bude prebiehať v anglickom jazyku. Ide pritom o spôsob, ktorý na Slovensku, na rozdiel od vyspelého sveta, nie je zatiaľ štandardom.

„Od tohto spôsobu hodnotenia si sľubujeme podstatné skvalitnenie procesu výberu tých najlepších projektov, zvýšenie transparentnosti, ako aj predchádzanie konfliktu záujmov,“ povedala Michaela Kršková, generálna riaditeľka VAIA.   

Realizácia projektov sa predpokladá od 1.1.2024 do 30.6.2026. 

Žiadatelia budú môcť podávať projekty do 13.9.2023.   

Plné znenie výzvy nájdete tu.

K výzve sa bude 4.7. konať webinár, zaregistrovať sa môžete tu. 

Mohlo by vás zaujímať

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 

Záznam z webináru, ktorý sa uskutočnil v marci 2023 

Aktuálne otvorené výzvy 

Plán výziev 

O VAIA  

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.  

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Približne 10 percent celkových investícií z Plánu obnovy smeruje na podporu zlepšenia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku.