Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030

Slovensko, ktoré si verí.

Slovensko vďaka reformám a novým investíciami do výskumu a inovácií transformuje svoj priemysel, zrýchli ekonomický rast, namiesto stagnácie začne opäť konvergovať a stane sa príťažlivou destináciou pre vysokokvalifikovaný talent a firmy tvoriace vysokú pridanú hodnotu. Prezrite si našu informačnú brožúru.

Naše ciele

Posunúť Slovensko z 24. na 14. priečku v Európskom inovačnom rebríčku

Zvýšiť podiel investícií súkromného sektora do vedy, výskumu a inovácií z 0,5% na 1,2% HDP

Zvýšiť dôveru a spoluprácu naprieč výskumným a inovačným ekosystémom

Ako to dosiahneme?

  1.  Prejdeme z nákladovo efektívnej krajiny na ekonomický model inovatívnej krajiny
  • Príjmy štátu už v roku 2030 narastú o €150 miliónov 
  • Dlhodobo očakávame nárast HDP o 2% 
  • Do štátneho rozpočtu sa vráti 2,2x objemu investície v dlhodobom horizonte (do 2048) 
  1. Zvrátime odliv ľudského kapitálu a pritiahneme vysokokvalifikovaných ľudí a firmy
  • Počet vysokokvalifikovaných pracujúcich zo zahraničia sa zvýši o 25 000 do roku 2030 
  1. Znížime mieru nedôvery vďaka lepšej kvalite života
  • Vysoko inovatívne krajiny majú zároveň vysokú mieru spoločenskej dôvery