Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Nová výzva z Plánu obnovy  podporí spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí 

Nová výzva z Plánu obnovy podporí spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

Bratislava 31.8.2023 – Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. eur. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich cenného know-how pre modernizáciu Slovenska. 

Cieľom výzvy je predovšetkým podpora podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra. Podľa predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora sa talent a zmiernenie úniku mozgov do zahraničia pridlho nepovažovali za potrebné na to, aby Slovensko dokázalo zvládnuť výzvy dnešnej doby. Podľa jednej zo štatistík, „22 % vysokoškolákov študuje v zahraničí a menej ako polovica sa chce vrátiť. Nemáme inú možnosť ako zmeniť prístup k talentu, inováciám a budúcnosti,” vyhlásil Ľ. Ódor. Pre potreby výzvy sa za príslušníka slovenskej diaspóry pokladá fyzická osoba žijúca v zahraničí, ktorá má väzbu na Slovensko, pričom nemusí byť občanom Slovenskej republiky. Sú to najmä ľudia, ktorí v posledných desaťročiach odišli z ekonomických dôvodov, alebo študenti a stážisti, u ktorých sa krátkodobý pobyt v zahraničí zmenil z profesionálnych či súkromných dôvodov na trvalé vysťahovanie sa.  

Podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti (POO) a využívanie eurofondov Lívia Vašáková doplnila: „Slovensko je malá krajina, a preto si nemôžeme dovoliť plytvať talentom. Odchod talentovaných ľudí do zahraničia však môžeme vnímať aj ako príležitosť, ak sa vrátia späť na Slovensko a  nadobudnutými skúsenosťami posilnia ľudský kapitál. Preto sa v pláne obnovy snažíme motivovať Slovákov žijúcich zahraničí, aby sa zaujímali o lepšiu budúcnosť našej krajiny. Verím, že projekty podporené touto výzvou inšpirujú k návratu čo najviac z nich,“ uviedla. Celková alokácia výzvy je 1,6 mil. eur (vrátane DPH 1,75 mil. eur). Výška grantov sa môže pohybovať od 100-tisíc do 200-tisíc eur. Maximálna intenzita pomoci je 100 % z prostriedkov POO. Prihlásiť sa do výzvy môžu neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, združenia občanov, záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb, vysoké školy, výskumné inštitúcie, a podnikateľské subjekty, ktoré vznikli najneskôr k 1.1.2021 a majú sídlo v Slovenskej republike. 

Podľa Michaely Krškovej, generálnej riaditeľky VAIA, cieľom nie je len návrat ľudí zo zahraničia: V rámci tejto výzvy môžu Slováci v zahraničí prispieť k celkovému zlepšeniu smerovania krajiny, či už svojimi skúsenosťami z podnikateľskej, výskumnej alebo manažérskej oblasti. Evidujeme množstvo občanov Slovenska, ktorí sa napriek dlhodobému pobytu v zahraničí aktívne angažujú v dianí alebo hľadajú príležitosti zmysluplného zapojenia sa na Slovensku. Výzva podporuje typy podujatí ako napríklad konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie, akceleračné programy a digitálne platformy, ktoré by obsahovali informácie dôležité o možnostiach návratu na Slovensko, ponuky pracovných miest, možnosti spolupráce s organizáciami na Slovensku. Každé podporené podujatie musí byť zamerané aspoň na jeden z týchto 4 cieľov: pobytová legislatíva a občianstvo na Slovensku, internacionalizácia akademického sektora, oblasť výskumu a inovácií a kariérne príležitosti na Slovensku. 

Žiadatelia môžu podávať svoje projekty do 30.11.2023. Proces hodnotenia projektov bude dvojkolový: posúdenie splnenia formálnych kritérií projektu a odborné hodnotenie projektu. VAIA pripraví pre záujemcov o informácie k výzve online seminár. 

Link na výzvu 

O VAIA  

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 a Komponentu 10 Investície 2 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.  

Kontakt pre viac informácií:  

Jana Bednárová, komunikácia VAIA  

jana.bednarova@vlada.gov.sk  

(+421) 2 209 25 960