Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Otvárame ďalšie kolo programu VAIA Innovation Fellowship pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Otvárame ďalšie kolo programu VAIA Innovation Fellowship pre Slovákov žijúcich v zahraničí

V zahraničí dnes žije takmer 10 % slovenskej populácie, čo je dvojnásobok priemeru krajín OECD. Okrem talentových politík, ktorých cieľom je prilákať domáci talent späť na Slovensko, je preto dôležité sústrediť sa aj na tých, ktorí o dlhodobej fyzickej prítomnosti doma v súčasnosti neuvažujú alebo im to aktuálne podmienky neumožňujú. Mnoho z nich totiž prejavuje záujem o angažovanie sa na Slovensku na diaľku a spolupráca s nimi dokáže našej krajine priniesť vysokú pridanú hodnotu. 

Aj zo zahraničia, či prostredníctvom krátkych cielených návštev Slovenska, dokážu experti a expertky žijúci za hranicami prispieť k rozvoju svojej domovskej krajiny. Deje sa tak prostredníctvom zdieľania know-how, profesionálneho sieťovania s poradnými orgánmi štátu alebo firiem, podpory domácich podnikov pri expanzii na medzinárodné trhy alebo prilákania investícií na Slovensko. Veľmi dobre to funguje aj inde vo svete. Schopnosť čerpať z potenciálu v zahraničí bola hnacím motorom pre transformáciu krajín ako Južná Kórea, Čína a Taiwan [1] a dodnes je súčasťou talentových stratégií rôznych štátov EÚ.  

Jednou z iniciatív Talentovej jednotky Výskumnej a inovačnej autority, ktorá vytvára priestor pre začiatok spolupráce s touto skupinou, je VAIA Innovation Fellowship. Cieľom programu je umožniť slovenským expertom a expertkám zužitkovať ich vedomosti a vytvoriť výstup s potenciálom ovplyvniť ďalšie smerovanie krajiny. Program prebieha na Slovensku, trvá niekoľko týždňov, počas ktorých účastníci a účastníčky spoločne pracujú na zadaní od niektorej z organizácií v štátnej správe. Po týždňovom boot campe, kde sa dozvedia o výzvach, ktorým Slovensko čelí v konkrétnej oblasti ich čaká 5-týždňový proces navrhnutý podľa metódy dizajnového myslenia.  

Prvé kolo programu prebehlo v lete 2023. Skupina zložená z mladých ale aj skúsenejších odborníkov a odborníčok z Holandska, Veľkej Británie, Francúzska a Nórska pre VAIA vypracovala štúdiu o tom ako aplikovať koncept Living Labs na Slovensku. Materiál, ktorý skupina vytvorila, sa naďalej používa pri zvyšovaní povedomia o téme a potrebných ďalších krokoch medzi aktérmi na národnom aj medzinárodnom fóre. V rámci programu sa účastníci a účastníčky stretli a komunikovali s rôznymi relevantnými aktérmi, vrátane predsedu vlády a vysokých predstaviteľov ministerstiev životného prostredia a hospodárstva či samosprávy.  

Okrem reálnej príležitosti ovplyvniť verejnú správu, cieľom programu bolo umožniť účastníkom a účastníčkam zo zahraničia nezáväzne si vyskúšať prácu a život doma na Slovensku, prepojiť ich s miestnou profesionálnou komunitou a predstaviť im zaujímavé organizácie a pracovné príležitosti, ktoré Slovensko ponúka. Pridanou hodnotou pre Slovensko bol návrh konceptu Living Labs, ako nástroja, ktorý umožňuje vyvíjanie inovatívnych nápadov, testovanie nových technológií v reálnom prostredí a zber dát potrebných pre rozvoj znalostnej “zelenej” ekonomiky. Nástroj tiež podporuje spoluprácu medzi aktérmi z komunít, vládnych organizácií, priemyslu a akademickej obce a jeho uchopenie predstavovalo niekoľkoročnú výzvu pre relevantné rezorty. Viacerí účastníci a účastníčky zároveň ostali súčasťou pracovných skupín aj po skončení programu. Dve z nich dokonca prijali pracovnú ponuku priamo vo VAIA.  

Vzhľadom na úspešný pilot programu, VAIA pripravuje jeho druhú edíciu, ktorá sa bude tentokrát sústrediť na talentovú politiku a prebehne počas jari 2024. Bližšie informácie o tomto ročníku, ako aj o tom, ako sa naň prihlásiť, sú zverejnené na tomto linku.