Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Pracovná ponuka
 3. Dátový/á analytik/analytička

Dátový/á analytik/analytička

Miesto výkonu práce

Bratislava

Nástup

Ihneď (dohodou)

Typ pracovnej ponuky

Trvalý pracovný pomer

Mesačný plat

od 2000€

Cez tvorby lepších inovačných a technologických politík pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. 

Náplň práce

 • Mapovanie existujúceho výskumného a inovačného ekosystému na Slovensku;
 • Identifikácia technologických trendov na základe publikácií, výskumných projektov alebo patentov;
 • Získavanie a spracovanie dát pre potreby ex post hodnotenia dopadu podporných schém;
 • Mapovanie dát, analýz a dobrej praxe pre tvorbu výskumných a inovačných politík založených na dôkazoch.

Koho hľadáme

Výskumná a inovačná autorita hľadá do tímu dátového analytika/analytičku so záujmom o prácu s dátami.

Požiadavky:

 • Mid alebo Senior analytička/analytik so zameraním na dátové analýzy, aspoň 2 roky praxe;
 • Analytické myslenie – schopnosť porozumieť problému, identifikovať možné riešenia a potrebné dáta, spracovať a prezentovať dáta pútavým spôsobom;
 • Schopnosť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu na malom priestore;
 • Práca s príslušným softvérom, najmä R a Python;
 • Ovládanie anglického jazyka na úrovni B2;
 • Ekonomické vzdelanie alebo ekvivalent.

Výhodou je aj:

 • znalosť ekonometrických metód;
 • skúsenosti z prostredia analytických jednotiek, výskumných inštitúcií alebo inovačného prostredia.

Prečo si vybrať nás

 • Zanietený tím so skúsenosťami z rôznorodého prostredia – zo súkromného i verejného sektora, so zahraničnými skúsenosťami i so znalosťou domáceho prostredia, z akademického aj inovačného prostredia, doplnený o talentovaných čerstvých absolventov
 • Rýchle uplatnenie výsledkov – úzke prepojenie stratégie, analytiky a implementácie v rámci jednej sekcie
 • Možnosť kariérne rásť v úplne novej štrukturálnej téme, ktorá bude Slovensko ekonomicky ťahať v nasledujúcich rokoch
 • Neformálna start-upová kultúra, kde je vítaná vlastná iniciatíva, kreativita a spätná väzba

Kto sme a čo robíme

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) je útvar Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 a organizačne funguje ako samostatná sekcia pod podpredsedom vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Náš tím zanietených odborníkov postupne rastie a aktuálne má 45 členov.

Medzi hlavné zodpovednosti VAIA patrí:

 • Príprava a napĺňanie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií.
 • Implementácia Komponentu 9 Plánu obnovy – máme teda zodpovednosť za investície, ale aj potrebné reformy v mimoriadne dôležitej oblasti inovačnej a technologickej politiky.
 • Koordinácia aktivít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) ako podmienky čerpania prostriedkov z Fondov EÚ na výskum, vývoj a inovácie.
 • Úloha sekretariátu Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.

Hodnoty VAIA

 1. Maximalizujeme verejný záujem: VAIA je transparentná inštitúcia, ktorá vždy maximalizuje verejný záujem a kladie ho nad záujem konkrétnych jednotlivcov, firiem či organizácií. Budujeme znalostnú, nie “známostnú” ekonomiku. Presadzujeme riešenia v prospech celej spoločnosti, nie jej vybraných častí. Transparentným správaním a komunikáciou budujeme dôveru. 
 2. Konáme kompetentne: VAIA chce zásadne transformovať oblasť výskumu, vývoja a inovácií na základe objektívnych dát, znalosti najlepšej dostupnej medzinárodnej praxe a dôsledného vyhodnocovania alternatív. Záleží nám na odbornosti našich postupov a stanovísk a profesionalite nášho vystupovania a komunikácie. Hovoria za nás výsledky, nie marketing.   
 3. Spolupracujeme s rešpektom: Vo VAIA vytvárame neformálne prostredie, v ktorom sme si nápomocní. Rešpektujeme kolegov a partnerov bez ohľadu na ich postavenie v štátnej správe, osobnú afinitu alebo zhodu v politických či iných názoroch. Dbáme na to, aby sa každý člen tímu cítil bezpečne a nebol vystavený ubližujúcemu konaniu. Kolegom a partnerom a priori dôverujeme a predpokladáme pri konaní dobrý úmysel.  
 4. Zlepšujeme sa neustále: VAIA je učiacou sa organizáciou. Nevieme všetko, robíme chyby a aktívne podnikáme kroky na odstránenie vlastných “slepých miest”. Sme zvedaví a aktívne experimentujeme. Voči prípadným neúspechom a zlyhaniam si budujeme odolnosť. Neprezentujeme VAIA ako výnimočný útvar, jednorožca či ostrovček a chápeme, že sme súčasťou celku, v ktorom platia rovnaké pravidlá pre všetkých. 

Ideš s nami do toho? Daj nám o sebe vedieť.

Ak hľadáte novú profesionálnu výzvu a zaujala Vás táto pozícia, zašlite nám Váš životopis a motivačný list (rozsah: 300-600 slov) na e-mailovú adresu: vaia@vlada.gov.sk

Budeme sa tešiť na stretnutie na pracovnom pohovore.